Kitablar

Azərbaycan dilində

 • "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı: ali təhsilin magistratura səviyyəsi üçün / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. E. Əhmədov; elmi red. Ə. Həsənov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2019.- 120 s.
 • 31 Mart - tariximizin faciəli səhifəsi / V. Quliyev [et al.]; elmi red. S. Rüstəmova-Tohidi; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 504 s.
 • Qolts, Tomas. Azərbaycan gündəliyi: dəliqanlı jurnalistin müharibə dağıntıları yaşamış neftlə zəngin postsovet respublikasındakı sərgüzəştləri: [ing. dilindən tərc.] / T. Qolts.- Bakı: TEAS Press, 2019.- 584 s.,
 • Sadıqov, Oktay İslam oğlu. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə / O. İ. Sadıqov; elmi red. E. Məhərrəmov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Qaçqın və Deportasiya Olunmuşlara Dayaq" İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 48 s.
 • Dadaşova, Ramilə Bəhlul qızı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, siyasi və hüquqi təhlil / R. B. Dadaşova; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 216 s.
 • Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait / Q. Hacıyev, E. Kəlbizadə, A. Eyvazov [et al.]; elmi red., ön sözün müəl. M. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı : MTM-İnnovation, 2019.- 348 s.
 • Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası: məqalələr toplusu = Exposure of Armenia's Occupation Policy: compilation of articles / İ. Babayev, D. Musayev, F. Cabbarov [et al.]; ideya müəl. E. Süleymanov; layihənin rəh. D. Musayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: Polygraphic Production, 2019.- 303 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Faciələrimiz unudulmayacaqdır: Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılmasında Leyla Əliyevanın xidmətləri / X. H. Kazımlı, Ə. X. Kazımova, S. A. Müslümova; red. A. M. Babayev.- Bakı, 2019.- 56 s.
 • Qafqaz Albaniyasından üzü bəri...: araşdırmaçı jurnalist Cündüz Nəsibovun qələmə aldığı 12 müsahibə / İ. Babayev, H. Verdiyeva, T. Nəcəfli [et al.]; tərt. G. Z. Nəsibov ; elmi məsl. D. Musayev; məsul red. İ. Muxtarova; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2019.- 96 s.
 • Məlikməmmədov, Müzəffər Nizam oğlu. Qanlı dərə: 1918-ci il Quba faciəsi / M. N. Məlikməmmədov; red. S. Kərimova.- Əlavələr olunmuş, tamamlanmış II nəşr.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2019.- 664 s.
 • Vəliyeva, Fəridə Talıb qızı. Qarabağda talan var / F. T. Vəliyeva; rus dilinə tərc., red. İ. Seyidov; ingilis dilinə tərc. S. Mustafayeva; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 280 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • "Erməni soyqırımı" real tarix, yaxud tarixin yalanı" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: Bakı, 24 aprel 2017-ci il / N. Mustafa [et al.]; elmi red.: İ. Ə. Həbibbəyli, Y. M. Mahmudov; bur. məsul: E. Səmədov, E. Vəliyev; Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası.- Bakı, 2018.- 146 s.
 • Əliyev, Əmir İbrahim oğlu. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil / Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 176 s.
 • Əliyeva, Lətifə Ağaqasım qızı. Azərbaycan qadınları millətlərarası və hərbi münaqişələrdə: 1905-1920 = Азербайджанские женщины в ситуации межнациональных и военных конфликтов: 1905-1920 / L. A. Əliyeva ; elmi red. H. K. Hüseynova; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ecoprint, 2018.- 268 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Bayramova, Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bölgəsi tarixin dönüş mərhələsində: 1917-1920-ci illər / R. Bayramova; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 236 s.
 • Qurbanlı, Əsəd Canəli oğlu. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası tarixindən: 1947-1953-cü illər: monoqrafiya / Ə. C. Qurbanlı; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. N. N. Məmmədzadə; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 168 s.
 • "Azərbaycanlıların soyqırımı - 100": VII Dəyirmi masa, Bakı, 2015/2018 / Y. M. Mahmudov [et al.] ; ideya müəl., layihənin rəh. K. A. Abdullayev; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]; elmi red.: S. Ə. Rüstəmova-Tohidi, H. Verdiyeva, N. Gözəlova; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 296 s.
 • Əlibəyli, Həsən Cahangir oğlu. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəlman əhalinin soyqırımı / H. Əlibəyli; layihənin rəh. Y. Mahmudov; elmi red. C. Ə. Bəhramov; red. Ş. Məmmədli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 124 s.
 • Mustafa, Nazim. Erməni saxtakarlığı: yalan üzərində qurulan tarix / N. Mustafa, A. Qurbanov, E. Əlili; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2018.- 270 s.
 • Mart soyqırımı - 100: metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. N. Alişova; elmi red. K. M. Tahirov; red. A. Abdullayeva.- Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.- 56 s.
 • Qafqazda deportasiyalar: respublika elmi konfransı: tezislər: Bakı, 29 noyabr 2018-ci il / A. Abbaslı [et al.].; elmi red., bur. məsul M. C. Qasımlı; tərc.: G. Musayeva, G. Qurbanova; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 152 s.
 • Əliyev, Əli Umud oğlu. Şölə saçan incilər: elmi-metodiki və bədii publisitik toplu / Ə. U. Əliyev ; red. T. H. Kərimli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ağcabədi filialı.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018.- 209 s.
 • Şahtaxtı, Sabir. Soyqırımından Xocalıya... / S. Şahtaxtı; elmi red. Ə. M. Həsənov; red.: E. Əhmədov, B. D. Eyvazlı, F. Hüseyn.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2018.- 424 s.
 • Məmmədov, Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir / S. S. Məmmədov.
  IV kitab / red. A. Cəbrayılov.- Bakı: Red N Line, 2018.- 184 s.
 • Xocalı şahidləri danışır / R. Baxşəliyev [et al.] ; ideyanın müəl. Ə. M. Həsənov ; tərt. İ. Hüseynli ; red. B. Y. Sadıqov ; bur. məsul Ə. B. Mehdiyev. - Bakı : Azərbaycan qəzeti : Mütərcim, 2018. - 184 s.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; elmi red. M. Q. Abdullayev.- Yenilənmiş IV nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017.- 412 s.
 • Gözəlova, Nigar Rövşən qızı. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində: 1918-1920 / N. R. Gözəlova; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 76 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri = Azərbaycanlılara karşı etnik arındırma ve soykırımı politikasının aşamaları = Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев = Stages of Ethnic Cleansing and Genocide Against the Azerbaijanis = Les étapes de la politique d'épuration ethnique et génocidaire contre les Azerbaidjanais = Etappen der ethnischen säuberungs-und genozid-politik gegen Aserbaidschaner / Ə. M. Həsənov; bur. məsul A. Ə. Aslanov; elmi red. E. İ. Əhmədov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017.- 400 s.- Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fransız, ərəb və Çin dillərində.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı: ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti və onun acı nəticələri: 1918-ci il Mart soyqırımının ildönümü münasibətilə keçirilən elmi-praktik konfransın materialları / E. Ə. Əzizov [et al.]; Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail Rayon Təşkilatı.- Bakı: Müəllim, 2017.- 181 s.
 • Erməni terroru = Armenian terror = Армянский террор / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası.- n. y. y., n. i. y.- 45 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Erməni terroru [Electronic resource] = Armenian terror = Армянский террор / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası; tərt.: E. Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu; tərc.: S. Vəlizadə, N. Dadaşova.- Bakı: Aspoliqraf, 2017.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Erməni terroru = Armenian Terror = Армянский террор / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası; tərt.: E. Səmədov, E. Ağayev, A. S. Həsənoğlu; tərc.: S. Vəlizadə, N. Dadaşova; red.: İ. Quliyev, Ş. Rzayev.- Bakı : Aspoliqraf, 2017.- 168 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Erməni əsirliyində: işgəncə və qətl antologiyası / tərt.: E. Səmədov, E. Vəliyev, C. Ağayev; red.: B. Məmmədov, Y. İsmayılov, F. İsmayıllı.- Bakı: Təhsil, 2017.- 368 s.
 • Muradov, Sövdayar Hüsü oğlu. Ermənilik xisləti və erməni terroru: monoqrafiya / S. H. Muradov; red. Ə. Boran.- Bakı: Heroqlif, 2017.- 280 s.
 • Mustafa, Nazim. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı: 1918-1920 / N. Mustafa; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 328 s.
 • Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu: 17-18 aprel 2017, Bakı: elmi məruzələr = First International Forum of the Caucasus Studies Scholars: 17-18 April, Baku: Scientific Papers / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu ; tərt. G. Musayeva, elmi red., bur. məsul M. C. Qasımlı.
  II kitab / H. Cabbarlı [et al.]. - Bakı : MTM-İnnovation, 2017.- 564 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu: 17-18 aprel 2017, Bakı: elmi məruzələr = First International Forum of the Caucasus Studies Scholars: 17-18 April, Baku: Scientific Papers / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu; tərt. G. Musayeva, elmi red., bur. məsul M. C. Qasımlı.
  I kitab / M. C. Qasımlı [et al.]. - Bakı : MTM-İnnovation, 2017.- 448 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Tərabik, Əhməd Abdo. Qarabağ: Qafqazda sülhə aparan yol / Ə. A. Tərabik; tərc. Z. Qasımov; red. F. Güney.- Bakı: Qafqaz NE, 2017.- 324 s.
 • Abışov, Vaqif Şirin oğlu. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı / V. Ş. Abışov; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 96 s.
 • Abışov, Vaqif Şirin oğlu. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı: 1918-1920 / V. Ş. Abışov; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 120 s.
 • Soyqırım = Genocide = Геноцид / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası.- n. y. y., n. i. y.- 34 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Soyqırım muzeyi / Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh.: X. R. Vəliyev, Y. M. Mahmudov; red. heyəti: X. R. Vəliyev [et al.]; ön sözün müəl. X. R. Vəliyev.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2017.- 152 s.
 • Nəcəfli, Güntəkin Cəmil qızı. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar: 1918-1920 / G. C. Nəcəfli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. Mahmudov ; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 248 s.
 • Nəcəfli, Güntəkin Cəmil qızı. Urmiya bölgəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı: 1917-1918: ATASE sənədləri əsasında / G. C. Nəcəfli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 112 s.
 • Xocalı faciəsi [Sənədli film] / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası. - Bakı : n. y., n. i. y. - 1 el. opt. disk (DVD-ROM).
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması = Hocalı Soykırımı: Nedenleri, Sonuçları ve Uluslararası Arenada Tanınması = Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене = Khojaly genocide: Causes, consequences and internotional recognition = Le génocide de Khodjaly: Ses causes, ses conséquences et sa reconnaissance à l'échelle internationale = Völkermord von Chodschali: Ursachen, Folgen und seine internationale Anerkennung / Ə. M. Həsənov; bur. məsul A. Ə. Aslanov; elmi red. E. İ. Əhmədov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017.- 464 s.- Azərbaycan, türk, rus, ingilis, fransız, ərəb və Çin dillərində.
 • İsmayılov, Kamran. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı: 1918-1920 / K. İsmayılov; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 246 s.
 • Əsirlikdə qətlə yetirilənlər = Executed in captivity = Убитые в армянском плену / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası.- n. y. y., n. i. y.- 22 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu / Ə. Salamzadə [et al.]; elmi red. K. M. Əliyeva; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Bəxtiyar-4 İKF nəşriyyatı, 2016.- 431 s.
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]; layihənin rəh.: Y. M. Mahmudov, X. R. Vəliyev; elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 408 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri = Stages of Ethnic Cleansing and Genocide Against the Azerbaijanis = Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. İ. Əhmədov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2016.- 80 s.
 • Səfəri, Həsən Əli oğlu. Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı : monoqrafiya / H. Ə. Səfəri; elmi red.: S. Z. Bayramzadə, Ə. Rəhimli; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Araz, 2016.- 204 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix - olduğu kimi: 1920-1994-cü illər: monoqrafiya / M. C. Qasımlı; elmi red. Ə. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2016.- 520 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: [Heydər Əliyevin aandan olmasının 93-cü ildönümü münasibətilə keçirilmış Səbail məktəblərinin elmi-praktik konfransında dinlənilmiş məruzələr toplusu] / Bakı Şəhəri Səbayıl Rayon İcra Hakimiyyəti; elmi red. E. İmanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 160 s.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Qarabağ faciəsi: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. Ə. Əliyev; baş red. İ. Səfərov; red. R. Cəbrayılova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2016.- 228 s.
 • Qarabağ haqqında həqiqətlər / Gənclərin Mənəvi İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı, 2016.- 40 s.
 • Qətl edilmiş uşaqlar / Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası; tərt.-müəl.: İ. Şükürbəyli, N. Faiqoğlu; red. M. Çəmənli.- Bakı: Aspoliqraf, 2016.- 160 s.
 • Terror: hadisələr, faktlar, sübutlar / tərt. E. Səmədov; red. R. Məmmədov.- Bakı: MBM, 2016.- 100 s.
 • Terror: hadisələr, faktlar, sübutlar [Electronic resource] = Terror: events, facts, evidens = Террор: события, факты, доказательства / tərt. E. Səmədov; red. R. Məmmədov; Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası.- Bakı: Khatt, 2016.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı - XX əsrin faciəsi = Геноцид Ходжалы - трагедия ХХ века = Genocide Khojaly - Tragedy of XX Century = Völkermord Chodschali - tragödi des XX jahrhunderts = Gènocide de Khojaly - tragedie du XX sciecle = Genocidio de Jojali - tracedia del siclo XX / Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı : n. y., n. i. y.- 59 s.- Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız, ispan və ərəb dillərində.
 • Xocalı - unutmadıq, unutdurmadıq!: 1992-2016: 24 il.- Bakı, 2016.- 23 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əsrin faciəsi [Kinofilm]: sənədli film / Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu.- Bakı, 2016.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).
 • Əsrin faciəsi [Kinofilm]: fotoxronika / Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu.- Bakı, 2016.- 1 el. opt. disk (CD-DA).
 • Malevil, Jorj dö. 1915-ci il erməni faciəsi / J. Malevil; frans. dilindən tərc. C. Ə. Feyziyev; red. X. Eyyubova.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 157 s.
 • 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: məqalələr toplusu / A. İsgəndərov [et al.]; elmi red. V. Quliyeva; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 232 s.
 • Rəhmanzadə, Fazil Şamil oğlu. Bu isimdə bir can...: Azərbaycanın XX yüzildəki intibahı ilə bağlı tarixi-nəzəri, bədii-sənədli, publisistik qeydlər / F. Ş. Rəhmanzadə; red. heyəti: R. B. Hüseynov [et al.]; baş red. R. B. Hüseynov; red. Ş. F. Rəhmanzadə.
  I kitab.- Bakı: Apostrof, 2015.- 584 s.
 • Müslümqızı, Səriyyə. Dünya susmasın gərək / S. Müslümqızı; ing. dilinə tərc.: N. Abbasova, A. Ağabəyli; red. İ. Bədirxanlı.- Bakı: Yazıçı, 2015.- 85 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Süleymanov, Seymur. Erməni kimdir?: yüz ilin qan yaddaşı / S. Süleymanov; türk dilindən tərc. R. Heydər; elmi red. S. Nuriyev.- Bakı: Qanun, 2015.- 148 s.
 • Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım / Bakı Slavyan Universiteti ; tərt. S. S. Məmmədov ; red. E. C. Məmmədov. - Bakı : RS Poliqraf MMC, 2015. - 16 s.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Keçmişini unudan - gələcəyini itirər: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. H. Cəfərov; red. İ. Hüseynova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 160 s.
 • Abbasov, Zahiddin. Real hisləri itirmiş ermənilər / Z. Abbasov.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2015.- 160 s.
 • Soyqırımlar xalq yaddaşında: Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları: 02 mart 2015-ci il, Bakı şəhəri / A. A. Əlizadə [et al.]; tərt.: Ə. Şamil, E. Məmmədova-Kekeç; elmi red.: F. Qasımova, N. Həsənova; AMEA Folklor İnstitutu, AMEA "Azərbaycalılara qarşı soyqırımların tədqiqi" komissiyası.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 296 s.- Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində
 • Bayramov, Aslan Əhmədxan oğlu. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı: dərs vəsaiti / A. Ə. Bayramov; red. A. Ağbaba.- Bakı: "AM 965" MMC, 2015.- 416 s.
 • Məmmədov, Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir / S. S. Məmmədov.
  II hissə / red. S. Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2015.- 256 s.
 • Xocalı soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. C. Məmmədov.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.
 • Adilqızı, Gülsüm. Xocalıda kəsilən başlar / G. Adilqızı; red.: X. Əliyev, S. Orucoğlu.- Bakı: Nərgiz, 2015.- 332 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. "Erməni məsələsi"ndən "erməni soyqırımı"na: gerçək tarix axtarışında: 1724-1920: monoqrafiya / M. C. Qasımlı; elmi red. Ə. Həsənov.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 464 s.
 • Nəvvab, Mir Möhsün. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası / M. M. Nəvvab; tərt., tərc. K. K. Şərifli; AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Qanun, 2014.- 180 s.
 • Eyvazlı, Elşad. Böyüməyən uşaqlar: 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə / E. Eyvazlı; red. Ə. Rzazadə.- Bakı: Nurlan, 2014.- 88 s.
 • Dağlıq Qarabağa ermənilərin əsassız iddiaları / tərt.: S. Qasımlı, S. Cahangiroğlu; red. A. Rəhimov.- Bakı: Gənclik, 2014.- 104 s.
 • Müslümqızı, Səriyyə. Dünya susmasın gərək / S. Müslümqızı; ing. dilinə tərc.: N. Abbasova, A. Ağabəyli; red. İ. Bədirxanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Erməni Təcavüzünün Tanıdılması" İctimai Birliyi.- Bakı: Yazıçı, 2014.- 84 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • İsmayıl, Eldar. Ermənistan türklərinin 1988-ci il soyqırımı / E. İsmayıl; red.: A. Məmmədli, Mənsur.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Səda, 2014.- 256 s.
 • Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı. Fikir ümmanında: əsərlərindən seçmələr / M. P. Dilbazi; tərt. P. Məmmədli; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2014.- 532 s.
 • Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model: monoqrafiya: 3 cilddə / V. Səmədov, R. N. Vəlizadə; tərc.: O. Məmmədov, S. Sadıxqızı; elmi red.: İ. Quliyev, C. Ə. Bəhramov; ön sözün müəl. R. B. Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası, "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi
  III cild / red.: R. S. Xəlilov, L. N. Məmmədova.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 480 s.
 • Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model: monoqrafiya: 3 cilddə / V. Səmədov, R. N. Vəlizadə; elmi red.: İ. Quliyev, C. Ə. Bəhramov; red.: İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; ön sözün müəl. R. B. Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası, "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi
  II cild.- Bakı, 2014.- 376 s.
 • Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model: monoqrafiya: 3 cilddə / V. Səmədov, R. N. Vəlizadə; elmi red.: İ. Quliyev, C. Ə. Bəhramov; red.: İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; ön sözün müəl. R. B. Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası, "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi
  II cild.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2014.- 373 s.
 • Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model: monoqrafiya: 3 cilddə / V. Səmədov, R. N. Vəlizadə; elmi red.: İ. Quliyev, C. Ə. Bəhramov; red.: İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; ön sözün müəl. R. B. Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası, "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi
  I cild.- Bakı, 2014.- 340 s.
 • Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model: monoqrafiya: 3 cilddə / V. Səmədov, R. N. Vəlizadə; elmi red.: İ. Quliyev, C. Ə. Bəhramov; red.: İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; ön sözün müəl. R. B. Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, "Xocalıya ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası, "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi
  I cild.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2014.- 341 s.
 • Qaradərəli, Azad. Müharibə uşaqları: qara hekayələr / A. Qaradərəli; red. F. Müşfiqli.- Bakı: Alatoran yayınları, 2014.- 76 s.
 • Dədəyev, Bilal Mirzəbala oğlu. Qarabağ 99 sualda / B. M. Dədəyev, C. Mahmudlu, Ş. Əbilov; layihənin rəh. C. Y. Osmanlı; elmi red. T. H. Nəcəfli; Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Və İdman Nazirliyi.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 368 s.
 • Zeynaloğlu, Camal. Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi: tarixi həqiqətlər, faktlar... / C. Zeynaloğlu; red., ön sözün müəl. H. Kərimova.- Bakı: UniPrint, 2014.- 456 s.
 • Qarabağ: dünən, bu gün: foto şəkillərdə = Karabakh: Yesterday and Today: in photos = Карабах: вчера, сегодня: в фотоснимках / baş red., baş məsl. B. Baratoğlu, məsl. A. Ə. Əhmədzadə, məsl. R. M. Əliyev.- Bakı: n. y., n. i. y.- 200 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və fars dillərində.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması / Y. M. Mahmudov; elmi red. A. N. Əlimirzəyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2014.- 144 s.
 • Şamaxı: 100 il "tam məxfi qrif"i altında: 1918-ci il. Şamaxı: məlum olmayan həqiqətlər. Ermənilərin törətdikləri cinayətlər haqqında ensiklopedik məlumatlar / R. N. Vəlizadə [et al.]; ön sözün müəl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. T. Ə. Əhmədov; baş məsl. M. Quluzadə; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 203 s.
 • Pənah, Gülxani. Tanrının unutduğu Xocalılar...: povest / G. Pənah; red.: T. Məzahiroğlu, Şəbnəm.- Bakı : UniPrint, 2014.- 142 s.
 • Terror, hadisələr, faktlar, sübutlar / tərt. E. Səmədov; red. R. Məmmədov.- Bakı: MBM, 2014.- 96 s.
 • Məhəmmədoğlu, Yusif. Torpaq qan ağlayır: həqiqətlər və faktlar / Y. Məhəmmədoğlu, E. Ə. Yaqubov; red. İ. Həsənov.- Bakı: Oğuz, 2014.- 208 s.
 • Uşaqlar müharibənin günahsız qurbanlarıdır / Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; red. heyəti: V. M. Məmmədəliyev [et al.]; ön sözün müəl. H. K. Hüseynova.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 192 s.
 • Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N. Mustafa; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; elmi red. E. Ə. Məhərrəmov.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Turxan NPB, 2014. - 128 s.
 • Əziz, Boran Orduxan oğlu. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri / B. O. Əziz ; elmi red.: M. Q. Abdullayev, Ə. Y. Ağakişiyev; red. Ə. Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 240 s.
 • Xocalı- 1992 = Khojaly- 1992 = Khodjaly- 1992 = Ходжалы- 1992 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi, Heydar Aliyev Heritage Research Center, Centre de Recherches de İ’Héritage dˋHeydar Aliyev, Центр Исследований Наследия Гейдара Алиева; tərc. T. Məmmədli; red.: G. Nəsibov, İ. Muxtarova, M. Babayeva; elmi məsl. E. Suleymanov.- Bakı, 2014.- 263 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız və rus dillərində
 • Xocalı: tarixin qan yaddaşı = Xocali: Blood-soaked memory of the history = Ходжалы: кровавая память истории / Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC; Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC.- Bakı, n. i. y.- 110 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • XX əsr Azərbaycan tarixi: dərslik / Y. B. Yusifov [et al.]; red. T. T. Vəliyev
  II cild.- Bakı: Apostrof, 2014.- 560 s.
 • Rəcəbli, Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi: oçerklər / Q. Ə. Rəcəbli; elmi red. T. Ə. Bünyadov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 544 s.
 • Şahtaxtı, Sabir. Azərbaycan: təqvimdə dörd qara gün: [1918, 1920, 1990, 1992] / S. Şahtaxtı; elmi red. E. X. Nəsirov; ön sözün müəl. Ə. Abdullayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 160 s.
 • Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası: 1948-1953-cü illər: sənədlər toplusu = Депортация Азербайджанцев из Армянской ССР: 1948-1953 гг.: сборник документов / Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; məsul red. A. Ə. Paşayev.-Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.-784 s.
 • Bakı, Mart 1918-ci il: Azərbaycan qırğınları sənədlərdə / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; tərt. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 456 s.
 • Çoxşaxəli beynəlxalq hüquq / Ə. M. Hüseynli [et al.]; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva; elmi red. V. Q. Məmmədov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 324 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Ermənilər türklərə qarşı: Rusiya arxivlərinin izi ilə / N. Q. Yaqublu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Milli Jurnalistika Konqresi" İctimai Birliyi.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2013.- 156 s.
 • Genocide Almanax / Ü. Ə. Hacıbəyli [et al.]; layihənin rəh.: O. Muxtarlı, E. Q. Əmirov; red. V. Əkbər; "İRƏLİ" İctimai Birliyi, "İrəli" Ədəbi Məclisi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 220 s.
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. Qaradağlı soyqırımı: şahidlərin dili ilə / Q. Ə. Paşayeva, Ş. A. Aslanov; red. Ə. Qoşalı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 176 s.
 • Cəfərov, Taleh Vəzir oğlu. Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə: monoqrafiya / T. V. Cəfərov; elmi red. O. B. Sultanov; red. M. İ. Əmrahov; ön sözün müəl. A. İ. Mustafayeva.- Bakı: Apostrof, 2013.- 217 s.
 • Quba, aprel-may 1918-ci il: müsəlman gırğınları sənədlərdə: toplu / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; tərt. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 316 s.
 • Əliqızı, Roza. Soyqırım / R. Əliqızı; red. E. Abdullayeva.- Bakı: Turan evi, 2013.- 193 s.
 • Piriyev, İftixar Fərhad oğlu. Soyqırımı tarixinin dastanı: ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastan / İ. F. Piriyev; baş məsl. İ. Əliyev; red. N. K. Ağayeva.- Bakı: Apostrof, 2013.- 160 s.
 • Səlimbəyli, Şöhrət Əlvənd oğlu. Terrorizm: qan çilənən torpaqlar / Ş. Ə. Səlimbəyli, M. Dostuyev; red. Q. Ə. Hacıyev
  IV kitab.- Bakı: Avropa, 2013.- 504 s.
 • Müslümqızı, Səriyyə. Xocalı uşaqları: qan içində qar çiçəyi: povest = Дети Ходжалы: снежный цветок в крови = Children of Khojaly: bloody primroses / S. Müslümqızı; ing/ dilinə tərc. N. Abbasova, A. Ağabəyli; rus dilinə tərc. A. Hüseynov; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: Yazıçı, 2013.- 120 s.
 • "Erməni soyqırımı": mif və gerçəklik / layihənin ideya rəh. A. A. Əliyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; rus dilindən tərc. Ə. Cahangir.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 368 s.
 • Məmmədli, Etibar Məhəmməd oğlu. "Qara xaç yürüşü- Genosid" / E. M. Məmmədli, E. Ə. Yaqubov; elmi məsl. B. Ə. Budaqov [et al.].- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2012.- 592 s.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi / İ. Hüseynli [et al.]; ideya rəh. R. Ə. Mehdiyev; red. Ə. Həsənov; bur. məsul B. Sadıqov.
  II cild.- Bakı: OSKAR NPM, 2012.- 422 s.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi / İ. Hüseynli [et al.]; ideya rəh. R. Ə. Mehdiyev; red. Ə. Həsənov; bur. məsul B. Sadıqov.
  I cild.- Bakı: OSKAR NPM, 2012.- 444 s.
 • Dağlıq Qarabağ: 1988-1994-cü illər: hadisələrin xronikası / Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi; tərt.: F. Vahabov, V. Axundov, E. Qasımov; red. S. M. Qocayeva.- Bakı, 2012.- 108 s.
 • Muradlı, Arzuman Aрamməd oğlu. Demokratiya- dünyanın getdiyi yol / A. A. Muradlı; red. İ. Rüstəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 332 s.
 • Sadıqov, Həsənbala Hənifə oğlu. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan / H. H. Sadıqov; elmi red. İ. Hacıyev; red. R. Y. Sadıqova.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 576 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; red. H. Səfərli; rəy.: M. R. Quliyev, H. Cəfərov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 192 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri / E. S. Süleymanov, V. E. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 181 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika: 1987-2011: monoqrafiya / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan İcması" İctimai Birliyi.- Ensiklopedik nəşr.- Bakı: Letterpress, 2012.- 912 s.
 • Ağakişibəyova, Rəfiqə Rəsul qızı. Həqiqət axtarışında: və ya maraq doğuran, bilik-ibrət dərsi verən türk aləmi, o cümlədən azərtürklərin itirilmiş həqiqətləri haqqında qısa tarixi məlumatlar / R. R. Ağakişibəyova; rəy. V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Bakı: Bayramoğlu NPM, 2012.- 640 s.
 • Kamalov, Akif Haqverdi oğlu. Kəlbəcər batalyonu və əfsanəvi alay / A. H. Kamalov.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 330 s.
 • Əliyev, İlham Yaylaqalı oğlu. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi: monoqrafiya / İ. Y. Əliyev; ön sözün müəl. F. Cümşüdlü; red. B. Quliyev.- Bakı, 2012.- 210 s.
 • Novruzoğlu, Rövşən. Qarabağ: "Eçmiədzin"in məxfi qrifi altında / R. Novruzoğlu; elmi red. Ə. Cəfərov; red. İ. Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 2012.- 352 s.
 • Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı = Garabakh- the eternal memory of Azerbaijan heritage / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ideya müəl. Ə. M. Qarayev; layihənin rəh. Ə. Vəliyev; red. T. Vəliyev; foto H. Hüseynzadə [et al.].- Bakı: Rəqəmli Dövr, 2012.- 379 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Qarabağ düyünü / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2012.- 608 s.
 • Bayramov, İbrahim Məhəmməd oğlu. Qərbi Azərbaycan: tarixi həqiqətlər və ya Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti / İ. M. Bayramov; məsl. Ə. M. Həsənov; elmi red.: S. A. Məmmədov, H. İ. Mirzəyev, İ. S. Məmmədov; red. N. Mustafa.- Bakı: Çıraq, 2012.- 288 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Şuşa- Pənahabad / Y. M. Mahmudov, C. M. Mustafayev; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2012.- 152 s.
 • Sultanov, Atəş. Səlib yürüşü davam edir / A. Sultanov.- Bakı: Qanun, 2012.- 288 s.
 • Məmmədov, Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir / S. S. Məmmədov; red. A. Cəbrayıllı.- Bakı: Yazıçı, 2012.- 360 s.
 • Sadiq, Şəmil. Ümidlərin izi ilə: kriminal-detektiv roman / Ş. Sadiq, M. F. Fərziyev; red.: A. Əsədov, E. Nəcəfov, M. Xankişiyev.- Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2012.- 431 s.
 • Xocalı - XX əsrin soyqırımı = Khojaly - Genocide of the 20th Century = Ходжалы- геноцид XX века = Chodschali - Völkermord des XX. Jahrhunderts = Khodjaly - Génocide du XXe siècle / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi, AzərTAc; tərt.: Ə. Mehdiyev, V. Əliyev, D. M. İsmayılov; layihənin rəh. Ə. Həsənov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 131 s.- Azərbaycan, ingilis, alman, fransız və ərəb dillərində.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Xocalı soyqırımı / N. Q. Yaqublu; red. Ş. Q. Vəliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 188 s.
 • Xocalı soyqırımı - 20: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. M. Məmmədova; red. G. Səfərəliyeva; bur. məsul K. M. Tahirov.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2012.- 313 s.
 • Xocalı- 1992 = Khojaly- 1992 = Khodjaly- 1992 = Ходжалы- 1992 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi, Heydar Aliyev Heritage Research Center, Centre de Recherches de İ’Héritage dˋHeydar Aliyev, Центр Исследований Наследия Гейдара Алиева; tərc.: T. Məmmədli, N. Qasımova; elmi məsl. E. Suleymanov; red.: G. Nəsibov, I. Muxtarova.- Bakı: CBS, 2012.- 211 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız və rus dillərində.
 • Ədalət Əsgəroğlu - Haqdan gələn gözəl gəlir... / tərt.-red. Z. Əzəmət.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2012.- 270 s.
 • İsmayılov, Xaqani Neyman oğlu. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı: ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov.- Bakı: Maarif, 2011.- 420 s.
 • Vəliyev, Akif Abduləzim oğlu. 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında / A. A. Vəliyev; elmi red. C. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 100 s.
 • Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdikləri cinayətlərə dair faktlar: yaddaş kitabçası = The Facts of the Crimes Commited by Armenian Bandit and Terrorist Organizations on the Territory of Azerbaijan: memo book = Факты преступлений, совершенных армянскими бандитскими и террористическими формированиями на территории Азербайджана: книга-памятка / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu; tərt. A. İsgəndərov [et al.]; elmi red. A. İ. Mustafayeva.- Bakı, 2011.- 79 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinə qarşı vandalizm: bəzi faktlar = Vandalism Against Azerbaijani Cultural Heritage in Armenia: some facts / red. heyəti: H. İ. Mirzəyev [et al.].- Bakı, n. i. y.- 16 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Pənah, Gülxani. Fələk belə qismət yazmaz, Xocalı / G. Pənah; red. A. Arifqızı.- Bakı: UniPrint, 2011.- 308 s.
 • Həsənli, Asif. Müsəlmanlara qarşı təcavüzkar siyasət / A. Həsənli; red., ön sözün müəl. A. Q. Nağıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 180 s.
 • Mustafayeva, Saidə Şirzad qızı. Nitqin inkişafı: dərs vəsaiti / S. Ş. Mustafayeva; red. Y. M. Seyidov.- Bakı, 2011.- 269 s.
 • Osmanlı sənədlərində Qarabağ: [sənədlər və xəritələr] / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Türkiyə Respublikası Başbakanlıq Dövlət Arxivləri Ümumi Müdirliyi; tərc., tərt. T. Qorxmaz, layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Sərq-Qərb, 2011.- 616 s.
 • Qarabağ həqiqətləri = Karabakh Realities = Истины Карабаха.- Bakı, 2011.- 367 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Şamaxı soyqırımı: 1918-ci il = Shamaxi Genocide: 1918 / M. P. Zülfüqarlı; red. heyəti F. Babayev [et al.]; elmi red. K. K. Şükürov; layihənin rəh. E. Süleymanov.- Bakı: AVCİYA, 2011.- 112 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Makkarti, Castin. Türklər və ermənilər: erməni məsələsi ьzrə rəhbərlik / C. Makkarti, K. Makkarti; tərc.: Y. M. Əliyev, A. C. Əliyev; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Səda, 2011.- 192 s.
 • Paşayev, Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar: arxiv sənəd və materialları əsasında / A. Ə. Paşayev; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. E. Ə. Məhərrəmov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 328 s.
 • Alıyev, Vaqif Alı oğlu. Xocalı göyərçinləri: faciə haqqında yarımçıq kitab / V. A. Alıyev; red. G. Xudiyeva.- Bakı: Elefant poliqrafı, 2011.- 76 s.
 • Məhərrəmzadə, Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı: ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası / Ə. S. Məhərrəmzadə; red. S. Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 184 s.
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. Xocalı soyqırımı: şahidlərin dilindən / Q. Ə. Paşayeva, H. İ. Məmmədova; red. Ə. M. Yolçuyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 288 s.
 • "Xocalı harayı" uşaqların gözü ilə: albom / tərt.-red. İ. Axundzadə.- Sumqayıt: Zərdabi NP MMC, 2010.- 48 s.
 • Xuraman Vəfa. Acı həqiqət: şeirlər və poema = Горькая правда: стихи и поэма / Xuraman Vəfa; rus dilinə tərc.: A. Talıbova, O. Bulanova, Ə. Seyidov; red. Ə. Əsgəroğlu.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 104 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Nərimanoğlu, Məhəmməd. Ağdaban faciələri = Агдабанские трагедии = Agdaban tragedy = Tragedie Agdaban / M. Nərimanoğlu; red. Y. Hüseyn.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 104 s.- Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və fars dillərində.
 • Vəlişov, Nazim Tapdıq oğlu. Azərbaycan faciələrinin təqvimi: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı / N. T. Vəlişov.- Bakı: MBM, 2010.- 316 s.
 • Allahverdiyev, Fazil Novruz oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi, erməni təcavüzü nəticəsində əmələ gələn hərbi eroziya, onun ekosistemlərə və ekoloji duruma təsiri: monoqrafiya / F. N. Allahverdiyev; elmi red. B. Q. Şəkuri.- Bakı: MBM, 2010.- 208 s.
 • Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım / Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzi; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü.- Bakı: Kitab aləmi NPM, 2010.- 16 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Gorus- 2010: absurd teatrı mövsümü / R. Ə. Mehdiyev; tərc.: O. Məmmədov, Y. Quluzadə, F. Abdullayeva; red.: A. Aslanov, D. M. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 96 s.
 • İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi: monoqrafiya / Y. M. Mahmudov [et al.]; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı, 2010.- 616 s.
 • Zeynallı, Ağa Hacıbala oğlu. Kürdəmir faciəsi və Qafqaz İslam Ordusunun qurtuluş savaşları: 1918 / A. H. Zeynallı; red.: M. Ə. Baxışov, K. K. Şükürov.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 196 s.
 • Mermanişvili, Koba. Memento mori: Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş musiqi kompozisiyası / K. Mermanişvili; red., layihə rəh. N. H. Əliyev, bur. məsul F. V. Hacıyev; Azərbaycan Respublikasının Gürcüstanda Səfirliyi.- Tbilisi: Universal, 2010.- 37 s.- Azərbaycan, gürcü və ingilis dillərində.
 • Qafqazda "erməni məsələsi": Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə: 1724-1914: 3 cilddə / Avropa-Azərbaycan Cəmiyyəti; tərt.-müəl.: T. K. Heydərov, T. R. Bağıyev, K. K. Şükürov; red. heyəti: T. K. Heydərov [et al.]
  I cild: 1724-1904.- Bakı: Elm, 2010.- 716 s.
 • Qarabağ: yaddaş / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, "Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; tərt., layihənin rəh. A. Ə. Xəlilov.- Bakı: MHS-poliqraf, 2010.- 192 s.
 • Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Qaradağlı faciəsi: Dağlıq Qarabağda erməni terroru: 17 fevral 1992-ci il / M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: Qanun, 2010.- 36 s.
 • Soyqırım cinayəti: beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və şərhlər toplusu / AZE Konsaltinq Qrup, Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi İB; bur. məsul N. Abdullayev; red. H. İsgəndərov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2010.- 88 s.
 • Qonaqova, Əntiqə Gülməmməd qızı. Vətən, səndən keçmək olmaz! / Ə. G. Qonaqova; red. L. Əlizadə.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 784 s.
 • Məmmədov, Dadaş Nazim oğlu. Xocalı harayı: Xocalı faciəsi rəssam Nazim Məmmədovun gözləri ilə / D. N. Məmmədov; red. V. Yusifli; fot. H. Quluzadə.- Bakı, 2010.- 102 s.
 • Alıyev, Təhməz. Xocalı harayı: poema / T. Alıyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Avropa, 2010.- 128 s.
 • Xocalı soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzi; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü.- Bakı: Kitab aləmi NPM, 2010.- 16 s.
 • Muxtarqızı, Mehparə. Yerin, göyün, Xocalı, qan ağladı / M. Muxtarqızı; red. H. Alışanoğlu.- Bakı: Şusa nəşriyyatı, 2010.- 112 s.
 • Əliyev, Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə: monoqrafiya / N. A. Əliyev; elmi red. İ. M. Musa; red. A. Əliyev.- Bakı : Nurlan, 2009.- 204 s.
 • Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri / Ş. Ə. Nəzirli; red. M. S. Süleymanov.- Bakı, 2009.- 480 s.
 • Məmmədova, Həvva İsa qızı. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi / H. İ. Məmmədova; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 360 s.
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı: sənədlər toplusu: 3 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov
  I cild: "26 Bakı komissarları"nın əsl tarixi / tərt.: N. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 776 s.
 • İsrafilzadə, Əlisahib Qiyas oğlu. Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası: bədii, tarixi publisistika / Ə. Q. İsrafilzadə; red. N. T. Vəlişov.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 200 s.
 • Məmmədov, Nazim Rəhbər oğlu. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal: XX yüzillik / N. R. Məmmədov; red. Q. Ə. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 272 s.
 • Mehdiyev, Qafar Qələndər oğlu. Dağlıq Qarabağ işğaldan əvvəl ... və sonra / Q. Q. Mehdiyev; red. M. Oxçoğlu.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2009.- 136 s.
 • Qazıyev, Yusif. Erməni məsələsi: yalanlar, gerçəklər / Y. Qazıyev; red.: N. M. Qocayev, Saim Arı; Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 343 s.
 • Ermənilərin tarixi cinayətləri ziyalıların qan yaddaşında: məqalələr toplusu / tərt.-müəl. N. M. Həkimova, elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Maarif, 2009.- 360 s.
 • Həmidov, Ənvər Mustafa oğlu. İblis xislətli erməni / Ə. M. Həmidov, N. Əhmədov; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 496 s.
 • Fayql, Erix. İpək yolu üzərində Odlar Yurdu - Azərbaycan tarixi / E. Fayql; layihənin rəh.: E. Mahmudov, Y. M. Mahmudov; alman dilindən tərc.: E. Niftəliyev, N. Xıdırov, C. Səfərov; elmi red.: F. Vahabov, K. K. Şükürov; red.: D. İsmayılov, T. Nuriyeva; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AzərTAc.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 183 s.
 • Məmmədov, İsrafil Süleyman oğlu. İrəvan dəftəri III: teatr tariximizdən səhifələr: deportasiya, qaçqınlıq, mənəvi soyqırımı tarixindən / İ. S. Məmmədov; elmi red. E. Ə. Məhərrəmov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Qismət, 2009.- 160 s.
 • İsmayılov, Faiq İslam oğlu. Məcburən erməniləşdirilmə = Принудительная арменизация / F. İ. İsmayılov; tərc. G. Mansurov; red. heyəti Q. Ə. Hacıyev [et al.]; elmi red. Q. Ə. Hacıyev; red.: N. Mənsimli, M. Alxanov; fot.: F. İsmayılov, A. Hüseynov.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 183 s.
 • Tağızadə, Rəfail. Qarabağ rüzgarları: şeirlər və poemalar / R. Tağızadə; red. A. Mirseyid.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 160 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər / Y. M. Mahmudov, K. K. Şükürov; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 144 s.
 • Əbdüləzimov, Əyyub Şəfahət oğlu. Qarabağın harayları... / Ə. Ş. Əbdüləzimov; red. M. A. Nuriyeva.- Bakı: Avropa, 2009.- 216 s.
 • Nərimanoğlu, Məhəmməd. Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası / M. Nərimanoğlu, B. Ənsər.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 188 s.
 • Xocalı qətliamı: erməni qəsbkarlığının qanlı fəsadları / A. Xankişiyev [et al.]; tərt., ön sözün müəl., ideya rəh. A. Xankişiyev, red. A. Rəhimov.- Bakı: MBM, 2009.- 84 s.
 • XX əsr Azərbaycan tarixi: dərslik / Y. B. Yusifov [et al.]; red. T. T. Vəliyev.
  II cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 560 s.
 • Mehdiyev, Qafar Qələndər oğlu. "Erməni məsələsi" tarixin izi ilə / Q. Q. Mehdiyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. R. Əskər.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2008.- 176 s.
 • Məmmədov, Xəqani Məmməd oğlu. Erməni iddiaları və Azərbaycanlıların soyqırımı: monoqrafiya / X. M. Məmmədov, N. Z. Məmmədov; elmi red. F. F. İbrahimli.- Bakı: Ülvi-Həyat, 2008.- 320 s.
 • Səlimbəyli, Şöhrət Əlvənd oğlu. Erməni terroru: Qarabağda müharibənin başlaması: hadisələr..., faktlar... / Ş. Ə. Səlimbəyli, N. Z. Zamanov, R. Y. Əliyev; red. N. Abdulov
  I kitab.- Bakı: Avropa, 2008.- 400 s.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti: Qarabağ, Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında erməni cinayətləri: 1918-1920-ci illər / T. Ə. Əhmədov; red. S. Quliyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 96 s.
 • Şeydayev, Çingiz Məmməd oğlu. Ermənikənd caniləri / Ç. M. Şeydayev.- Bakı: Şirvannəşr, 2008.- 608 s.
 • Musayev, Talıb Qurban oğlu. Ermənilər və faciələrimiz: XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr / T. Q. Musayev; red.: Ə. Y. Ələkbərli, M. T. Musayev.- III nəşri.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 320 s.
 • Ruintən, Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti: monoqrafiya / K. F. Ruintən; elmi red. M. C. Qasımlı; red. S. Ruintən.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.
 • İsmayilzadə, Şükufə. Genosid qurbanı / Ş. İsmayilzadə; ön sözün müəl. F. F. İbrahimli; red. S. Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 140 s.
 • Məmmədli, Atamoğlan Ataxan oğlu. Gəlmələr: ermənilərin gerçək tarixi / A. A. Məmmədli; tərt. İ. Əhmədov; elmi red. S. Hacıyev; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- II nəşri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 444 s.
 • Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı = Garabakh - the eternal memory of Azerbaijan heritage / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ideya müəl. Ə. M. Qarayev; layihənin rəh. Ə. Vəliyev; foto H. Hüseynzadə [et al.].- Bakı: Rəqəmli Dövr, 2008.- 379 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Aydın Babaş oğlu. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri / A. B. Məmmədov; elmi red. Q. Kazımov; red. E. K. Hüseynov.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 480 s.
 • Vaal, Tomas de. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında / T. Vaal; tərc. Y. Axundov; red. F. İsmayılov.- Bakı: İlay MMC, 2008.- 344 s.
 • Ələkbərli, Əziz Yusif oğlu. Qərbi azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı: sənədlərin dili ilə / Ə. Y. Ələkbərli; red.: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 560 s.
 • Görüryılmaz, Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər: 1918 / M. Görüryılmaz; red.: H. Öztürk, A. Ağaoğlu.- Bakı: Qismət, 2008.- 408 s.
 • Adilqızı, Gülsüm. Vətəni Vətəndən kənarda yaşadanlar / G. Adilqızı; red. N. Ələddinqızı.- Bakı: Nərgiz, 2008.- 256 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əziz, Boran Orxan oğlu. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri / B. O. Əziz; elmi red. M. Q. Abdullayev; red. Ə. Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 224 s.
 • Müslümqızı, Səriyyə. Xocalıdan gələn var = Guest from Khojaly / S. Müslümqızı; ing. dilinə tərc.: T. Bulud, N. Abbasova; red. M. Nazimoğlu.- Bakı, 2008.- 254 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məsud Əxtar Şeyx. Yalanlar, yalanlar, bir daha yalanlar: Türklərə qarşı erməni uydurmaları və iddiaları / Məsud Əxtar Şeyx; ing. dilindən tərc. B. Seyfəddinoğlu; red. E. Mədətli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2008.- 252 s.
 • Əliyev, Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə: monoqrafiya / N. A. Əliyev; elmi red. İ. Musa; red. A. Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 204 s.
 • İsmayılov, Faiq İslam oğlu. Alban mədəniyyətinə erməni təcavüzü / F. İ. İsmayılov, Ə. E. Ağayev; elmi red. Q. Ə. Hacıyev; red. N. Mənsimli.- Bakı: MSV Nəşr, 2007.- 72 s.
 • Abışov, Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı: 1917-1918-ci illər: monoqrafiya / V. Ş. Abışov; elmi red.: H. S. Əzimov, İ. S. Məmmədov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 176 s.
 • Bərabər yürüdük biz bu yollarda...: xatirələr, faktlar, sənədlər... / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. N. F. Əkbərov; red. M. Məmmədcəlil; bədii red. M. Qədiroğlu.- Bakı: Çağ yayınları, 2007.- 244 s.
 • Qiyasi, Cəfər. Erməni mənəvi terroru: adlar dəyişsə də, tarix qalır = Armenian acts of cultural terrorism: History remembers, while Names changed / C. Qiyasi, I. Bozyel; red.: R. Məmmədli, D. Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- II nəşri.- Bakı: Kitab Klubu, 2007.- 33 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İsrafilzadə, Əlisahib Qiyas oğlu. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan: bədii publisistika / Ə. İsrafilzadə.- Bakı: Təhsil, 2007.- 412 s.
 • Xəlilqızı, Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq = Расстрелянное детство = Shot Through Childhood / Ə. Xəlilqızı; rus dilinə tərc. N. Məmmədov; ing.dilinə tərc. A. Qorina; red. M. Nazimoğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Nuri Paşa, Qafqaz İslam Ordusu və Bəxtiyar İsmailli Türkcanlı / tərt. F. Gedikli; red. N. H. Əbdülrəhmanlı.- Bakı: YOM Yayınları, 2007.- 300 s.
 • Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər = They will never grow up = Они никогда не станут взрослыми / tərt.-müəl. S. Müslümqızı; rus dilinə tərc. N. Məmmədov; ing. dilinə tərc.: Ə. Ağabəyli, T. Bulud; red.: M. Nazimoğlu, Ə. Xəlilqızı.- N. y. y. : [n. y.], n. i. y.- 96 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Sofiyeva, Kəmalə Məhəd qızı. Osmanlı ordusunun Qafqaz hərəkatı və onun Azərbaycanda xilaskar rolu: dərs vəsaiti / K. M. Sofiyeva; elmi red. T. T. Mustafazadə; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- 240 s.
 • Adilqızı, Gülsüm. Qan yaddaşı / G. Adilqızı; tərt.: N. Ələddinqızı, R. Ə. Ləlvərli ; red. Z. Güloğlanoğlu.- Bakı: Min bir mahnı, 2007.- 430 s.
 • Əliyeva, İlahə Əhməd qızı. Qana bələnmiş tarix / İ. Ə. Əliyeva; elmi red. A. İsgəndərov; məsul red. F. Gedikli; red. A. Baxşəliyev, Ş. Qasımov, Z. Əzizova.- Bakı: Qanun, 2007.- 358 s.
 • Ordubadi, Məmməd Səid. Qanlı illər: 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi / M. S. Ordubadi; ərəb dil. tərc. Ə. Bağırov; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Qafqaz, 2007.- 184 s.
 • Mahmudov, Əvəz Cəlal oğlu. Ümumbəşəri bəla: "erməni xəstəliyi" / Ə. J. Mahmudov; red. A. Ağbaba.- Bakı: Nurlan, 2007.- 208 s.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza- bir tələb = Khojaly genocide: million signatures- one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей- одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; layihənin rəh., ön sözün müəl. E. Süleymanov, baş red. V. Əlibəyov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 536 s.- ingilis, Azərbaycan və rus dillərində
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  16-cı cild: 54546 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  15-ci cild: 59883 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  14-cü cild: 64304 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  13-cü cild: 66768 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  12-ci cild: 68443 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  11-ci cild: 58855 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  10-cu cild: 56310 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  9-cu cild: 67855 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  8-ci cild: 64240 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  7-ci cild: 61962 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  6-cı cild: 64970 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  5-ci cild: 63012 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  4-cü cild: 70240 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  3-cü cild: 60143 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  2-ci cild: 63185 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb = Khojaly Genocide: million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası
  1-ci cild: 65473 imza.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 1000 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Sərdariniya, Səməd. Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı / S. Sərdariniya; fars. tərc. A. Maralanlı; elmi red. Ə. Rəhimli.- Bakı: Elm, 2006.- 120 s.
 • Məmmədova, Həvva İsa qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: erməni terrorizminin güclənməsi: 1918-1920 / H. İ. Məmmədova; elmi red. A. İsgəndərov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2006.- 150 s.
 • Əliyev, Hacı Abbas Səfər oğlu. Azərbaycanım, Göyçəm, Toxlucam mənim... / H. S. Əliyev; red. Mənsur.- Bakı: Nurlan, 2006.- 375 s.
 • Bizi əsirlikdən qurtarın = Release us from captivity / tərt. E. Orucova; ön sözün müəl. C. Ə. Qasımov; red. M. Cavadov; bur. məsul E. Mahmudov.- Bakı: Qismət, 2006.- 680 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü: XIX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi: monoqrafiya / B. İ. Nəcəfov
  III hissə: Deportasiya / red. N. Seyidəliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 320 s.
 • Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü: XIX-əsrin sonu XX-əsrin əvvəllərində Türkiyə və Cənubi Qafqazda erməni terrorizminin tarixi: monoqrafiya / B. İ. Nəcəfov
  II hissə / red. N. Seyidəliyev, E. Məmmədova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 436 s.
 • Novruzoğlu, Rövşən. Genosid... Ecocid: araşdırmalar, faktlar, sənədlər... / R. Novruzoğlu; elmi red. X. Vəliyev; red.: M. Quluzadə, H. İ. Məmmədova, C. Ə. Bəhramov
  I kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 544 s.
 • Müslümqızı, Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı / S. Müslümqızı; red. M. Nazimoğlu.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 224 s.
 • Quliyev, Əmir Məhərrəm oğlu. Türk oğlu... 17-ci... hücuma hazır ol!: tarixi oçerk / Ə. M. Quliyev, A. Ə. Quliyev; red. H. Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 474 s.
 • Seyidova, Şərqiyyə Əbülfət qızı. Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can: publisistik məqalələr / Ş. Ə. Seyidova; red. H. Məlikzadə.- Bakı: Araz, 2006.- 294 s.
 • Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N. Mustafa; elmi red. E. Ə. Məhərrəmov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 92 s.
 • Xocalı Soyqırımı: 1992: sənədlərdə, faktlarda və xarici mətbuatda = Khojaly Genocide: 1992: in documents, facts and foreign press = Ходжалинский Геноцид: 1992: в документах, фактах и зарубежной прессе / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; baş red. A. Şərifov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 192 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Hacıyev, Sabir Həbib oğlu. Xəzəl oldu Xocalının Xəzəngülü / S. H. Hacıyev; red. A. Ə. Aslanov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 140 s.
 • İmanov, Rəftar Cəlil oğlu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd- qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti / R. C. İmanov; elmi red.: İ. Babayev, E. Ə. Məhərrəmov; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 260 s.
 • Daşdəmirov, Fikrət Həbib oğlu. Erməni təcavüzkarları və havadarları: faktlar ifşa edir / F. H. Daşdəmirov.- Bakı: Gənclik, 2005.- 104 s.
 • Cəfərquliyev, Fərhad Cəfərqulu oğlu. Faciəli faktla üz-üzə / F. C. Cəfərquliyev; tərt., red. Ş. Həsənli.- Bakı: Ozan, 2005.- 288 s.
 • Qarabağ: suallar və faktlar / Y. M. Mahmudov [et al.]; red.: A. Əhmədov, H. Öztürk.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər = Garabagh: real history, facts, documents / Y. M. Mahmudov, K. K. Şükürov; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva; ing. dilinə tərc. B. İ. Hacıyev.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 380 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Ələkbərzadə, Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi / M. Z. Ələkbərzadə; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 128 s.
 • Aşırlı, Akif. Türkün Xocalı soyqırımı / A. Aşırlı; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 152 s.
 • Erməni cinayətləri: sənədlər əsasında / red. heyəti: L. Babayev [et al.]; ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; elmi red. M. Cəfərli
  I cild.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2004.- 164 s.
 • Qasımov, Əlövsət. Erməni vandalizmi: obyektiv reallıq = Armenian vandalizm: objective reality = Армянский вандализм: объективная реальность / Ə. Qasımov; red. P. İmanov; tərc. N. Ağaeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 164 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Uimz, Səmyuel. Ermənistan-terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri / S. A. Uimz; ing. dilindən tərc. Z. A. Ağayev; elmi red. S. İ. Seyidov.-Bakı: OKA Ofset, 2004.-386 s.
 • Çaladze, Tatyana Yevqenyevna. Qarabağ: müharibə üzlərdə: 1992-1994: cəbhə albomu / T. Y. Çaladze.- Bakı, 2004.- 199 s.
 • Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı / S. Qəniyev
  I kitab / elmi red. Ə. M. Cəfərzadə.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 230 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan vətənpərvərliyi XX əsrdə: uğurlar və problemlər / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 200 s.
 • Alıoğlu, Salman. Bura vətəndir / S. Alıoğlu; red. T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Çinar-Çap, 2003.- 384 s.
 • Erməni terror və quldur birləşmələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri: XIX-XX əsrlər: müxtəsər xronoloji ensiklopediya / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu; elmi rəh. R. F. Mustafayev; tərt. A. İ. Mustafayeva [et al.]; rəy.: C. Ə. Əliyev, N. Ə. Abbasov, B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 2003.- 367 s.
 • Kərimli, Tağı Arzuman oğlu. Türk millətinə qarşı erməni terroru / T. A. Kərimli; red. Z. B. Əliyev
  I kitab.- Bakı: Nurlan, 2003.- 100 s.
 • Əliyev, Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: tarixi həqiqətin soyqırımı / C. Əliyev, B. Ə. Budaqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 72 s.
 • İsmayılov, Xaqani Neyman oğlu. Azəri soyqırımı: mənzum pyes / X. N. İsmayılov; red.: S. Ə. Sərxanlı, M. Mirzə.- Bakı: R.N.Novruz-94, 2002.- 264 s.
 • Məmmədov, İsrafil Süleyman oğlu. Tariximiz. Torpağımız. Taleyimiz / İ. S. Məmmədov; red. M. Ramazan qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 699 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Terrorçu Andranik və "Böyük Ermənistan" xülyası / V. Həbiboğlu; elmi red. İ. Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 2002.- 212 s.
 • Musayev, İsmayıl. "Erməni genosidi", yoxsa türk-müsəlman soyqırımı = "Armenian Genocide", or Turks-muslim Genocide / İ. Musayev; elmi red. A. H. Hacıyeva
  I hissə: Osmanlı dövlətində ermənilərin durumu: tarixi gerçəkliklər və yalanlar = Position of Armenians in Ottoman State: historial Realities and Deceptions.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 207 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı / V. Həbiboğlu; elmi red. İ. Məmmədov.- Bakı: Qartal, 2001.- 99 s.
 • Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti və ya Andranik Ozanyanın qanlı əməlləri: 1918-1920-ci illər / T. Ə. Əhmədov; red. A. Ə. Paşayev.- II nəşri.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 32 s.
 • İsmayilov, İnqilab Əli oğlu. İrəvan ərazilərinin dünəni və bu günü / İ. Ə. İsmayilov.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 113 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri = Реалии геноцида азербайджанцев = The reality of the genocide of Azerbaijan people / R. Ə. Mehdiyev; məsul red F. H. Abdullazadə.- Bakı, 2000.- 204 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Nizami. Erməni təcavüzü və tarixi həqiqətlər / N. Məmmədov; elmi red. M. Quluzadə.- Bakı: Şuşa, 2000.- 78 s.
 • Zeynalov, Niyaz. İki ay erməni əsirliyində / N. Zeynalov; ред. İ. Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 60 s.
 • Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırım = Tragic pages of our history: genocide / tərt.: A. Babayev, H. Babayev; məsul red. M. Ələsgərov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2000.- 148 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abbasov, Abbas Əli oğlu. Türk yurdu Qarabağ - yüz il müharibə / A. Ə. Abbasov, Ş. A. Abbasova; red. İ. Ozanoğlu
  I kitab.- Bakı: Nərgiz, 2000.- 440 s.
 • Yaqub, Zəlimxan. Bir əli torpaqda, bir əli haqda: şeirlər və poemalar / Z. Yaqub; red. A. Bağırov.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 488 s.
 • Xocalı soyqırımının qurbanları
  I kitab / tərt. A. Xocalı; red.: H. X. Orucov, O. Sadıxov, G. Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 190 s.
 • Qırxqızlı, Qasım. Əsrin faciəsi- Xocalı / Q. Qırxqızlı; red. H. X. Orucov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 124 s.
 • Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 120 s.
 • Deportasiya: azərbaycanlıların ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası / tərt.: İ. Ö. Vəliyev, K. Muxtarov, F. Hüseynov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 440 s.
 • Əhmədov, Qalib Əhmədxan oğlu. Dövlət və rəhbər / Q. Ə. Əhmədov.- Bakı: Sumqayıt nəşriyyatı, 1998.- 381 s.
 • Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü: XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada erməni millətçiliyinin tarixi: monoqrafiya / B. İ. Nəcəfov; ön sözün müəl. S. N. Qarayev.
  III hissə: Deportasiya.- Bakı: Çaşıoğlu, 1998.- 212 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar / E. Əhmədov; baş red. Ə. Muxtarova; elmi red. S. Qəndilov.- Bakı: Tuna, 1998.- 138 s.
 • İbayev, Vəfaddin Ələm oğlu. İslam konfransı təşkilatı: monoqrafiya / V. Ə. İbayev; elmi red. R. Məmmədov.- Bakı: Elm, 1998.- 96 s.
 • Məhərrəmov, Vahid Məmmədqulu oğlu. Müharibənin bir ili / V. M. Məhərrəmov; red.: S. Mahmudzadə, İ. Kərimov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 128 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Repressiyadan deportasiyaya doğru / C. Ə. Qasımov; elmi red. Y. V. Qarayev.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 292 s.
 • Koçaş, Sədi. Tarixdə ermənilər və türk-erməni münasibətləri / M. S. Koçaş; tərc. Ş. Qədimov; baş red. İ. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 160 s.
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq: monoqrafiya / V. Arzumanlı, N. Mustafa.- Bakı: Qartal, 1998.- 280 s.
 • Азәрбајҹанлыларын сојгырым һаггында = Azerbaycanlıların soykırımı hakkında = On the genocide of Azerbaijanis = О геноциде Азербайджанцев = Über das Genozid am Aserbaidschanischen Volk = A propos du génocide des Azerbaidjanais.- Бакы: Азәрбајҹан нәшријјаты, 1998.- 120 с.
 • İmanzadə, İsmayıl Səlim oğlu. Xocalı notları / İ. S. İmanzadə.- Bakı: Səda, 1997.- 48 s.
 • Vəlizadə, İnqilab Bəhmən oğlu. Ermənistan azərbaycanlılarının soyqırımı / İ. B. Vəlizadə, B. Muradov; red. M. Namaz.- Bakı: Gənclik, 1996.- 172 s.
 • Pompeyev, Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində / Y. A. Pompeyev; tərc. Z. Mustafayev; red. İ. Ö. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 160 s.
 • Mirnəsiroğlu, Miryusif. Xocalıda görüşərik: şəcərəvi poema / M. Mirnəsiroğlu.- Bakı: Dünya nəşriyyatı, 1996.- 63 s.
 • Arzumanlı, Vaqif Minad oğlu. 1918-ci il qırğınları / V. M. Arzumanlı, V. H. Məcidov, K. Y. Muxtarov; red. C. Zeynal.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 90 s.
 • Qlinka, Serqey Nikolayeviç. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri / S. N. Qlinka; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 128 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasəti məsələləri / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s. / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.
 • Xanməmmədov, Bahadur İsaq oğlu. Didərgin şəhidlər: Zəngəzurun Qafan rayonu üzrə / B. İ. Xanməmmədov; red. S. Nəzərli.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1995.- 64 s.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti tarixindən / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. B. M. Abdullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 167 s.
 • Alıoğlu, Salman. Müharibə: 1988-1993 / S. A. Babayev; red. S. Ağayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 120 s
 • Müslümqızı, Səriyyə. Qar üstünə qan yağırdı / S. Müslümqızı; red. Ç. Ələkbərzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 184 s.
 • Göyüşov, Rəşid Bahadur oğlu. Qarabağın keçmişinə səyahət / R. B. Göyüşov; red. T. Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 83 s.
 • Quliyev, Allahyar Allahverdi oğlu. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı / A. A. Quliyev; red. V. Quliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1993.- 72 s.
 • Sultanov, Ziyəddin Kamal oğlu. Xocalı faciəsi / Z. K. Sultanov; tərt.-red. H. Sadıqova.- Bakı: İşıq, 1993.- 54 s.
 • Hicran, Fəridə. Qarabağda talan var = Карабах, боль моя / F. Hicran; tərc. İ. Seyidov; red.: N. Həsənzadə, M. Əvəz qızı, R. Paşabəyova.- Bakı: Gənclik, 1992.- 160 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Kəngərli, Qulu Nadir oğlu. Erməni lobbisi... Azərbaycan faciəsi / Q. N. Kəngərli.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 280 s.
 • Məmmədov, İsrafil Süleyman oğlu. Ermənistan azərbaycanlıları və onların acı taleyi: qısa tarixi oçerk / İ. Məmmədov, S. Əsədov. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 1992.- 72 s.
 • Sultanov, Ziyəddin Kamal oğlu. Qarabağın qara günləri / Z. K. Sultanov; red. M. Axundov.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 152 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Xocalı qırğını / N. Q. Yaqublu.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1992.- 128 s.
 • Rüstəmov, Səbahəddin Ağa oğlu. Zəngəzur hadisələri / S. A. Rüstəmov; red. İ. Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 58 s.

Rus dilində

 • Исмаил, Хагани Нейман оглы. Геноцид против мусульман, христиан и евреев, совершённый армянами / Х. Н. Исмаил; пер. с азерб. Э. Р. Исрафилова; ред. пер. У. Эльбрускызы.- Баку: Zərdabi Nəşr MMC, 2019.- 384 с.
 • Ходжалы глазами очевидцев / Р. Бахшалиев [и др.]; авт. идеи А. Гасанов; сост. И. Гусейнли; ред.: Ф. Рзаев, Б. Садыгов; Государственный Центр Перевода Азербайджана.- Баку: Təhsil NPM, 2019.- 162 с.
 • Алиев, Амир Ибрагим оглы. Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ / А. И. Алиев.- Баку: Nurlar NPM, 2018.- 200 с.
 • Алиева, Мехрибан Фахраддин гызы. Армянский террор против азербайджанского народа в XX веке: монография / М. Ф. Алиева; рук. работы, науч. ред., авт. предисл. Я. М. Махмудов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2018.- 248 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана в 1918-1920 годах / Я. М. Махмудов; науч. ред.: Н. Мамедзаде, И. В. Нифталиев; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2018.- 100 с.
 • Исмаилов, Амрали Аббас оглу. Идеология, философия и преступления армянства и армянского фашизма / А. А. Исмаилов; ред.: Н. Гахраманова, Х. Мамедов.- Баку: Ляман Няшрийят Полиграфия, 2018.- 632 с.
 • Ахмедзаде, Абдулхалим Шамседдин оглу. Карабах всегда в войне: историко-документальная проза: 1803-2003 гг. / А. Ш. Ахмедзаде.- Баку: Qanun, 2018.- 696 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. "Армянский геноцид" или армянский террор? / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2017.- 64 с.
 • Армянский терроризм [Документальный фильм] / Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести; сцен., реж. С. Гасанова.- Баку : б. и., б. г.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).
 • Гут, Амир. Боль: [Ходжалинский геноцид] / А. Гут, А. Гут; науч. ред. М. Алиева.- Тель-Авив: Medial, б. г.- 480 с.
 • Шамхал, Лятиф. Во имя Азербайджана. Беседы журналиста с историком: сборник интервью журналиста Лятифа Шамхала с академиком Ягубом Махмудовым / Л. Шамхал; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Турхан ИПО, 2017.- 536 с.
 • Нифталиев, Ильгар Вахид оглы. Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии: 1918-1920 / И. В. Нифталиев; рук. работы, авт. предисл. Я. М. Махмудлу; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 188 с.
 • Мамедзаде, Натиг. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 1918-1920 / Н. Мамедзаде; рук. работы, авт. предисл. Я. М. Махмудлу; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 342 с.
 • Мамедзаде, Натиг. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 1918-1920 / Н. Мамедзаде; рук. работы, авт. предисл. Я. М. Махмудлу; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 342 с.
 • Исмаил, Хагани Нейман оглы. Геноцид против мусульман, христиан и евреев, совершённый армянами / Х. Н. Исмаил; пер. с азерб. Э. Р. Исрафилова; ред. пер. У. Эльбрускызы.- Баку: Müəllim, 2017.- 384 с.
 • Джаббаров, Зейтулла Абдул оглу. Кровавый след геноцида и потерянный рай / З. А. Джаббаров; ред. Н. Мамедов.- М. : ОАО Бакинская Книжная Типография №3, 2017.- 416 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. "Армянский геноцид" или армянский террор? / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 64 с.
 • Гаджиев, Исмаил Мухтар оглы. Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана: монография / И. М. Гаджиев; науч. ред. Г. Ф. Сафарли.- М.: АП Столица, 2016.- 182 с.
 • Террор: события, факты, доказательства / Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан; сост. Э. Самедов; ред. Р. Мамедов.- Баку: KHATT, 2016.- 84 с.
 • Армянский геноцид против азербайджанцев / Бакинский Славянский Университет; сост. С. С. Мамедов; пер. Р. Самедова; ред. Э. Дж. Мамедов.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.
 • Ходжалинский геноцид / Бакинский Славянский Университет; сост. С. С. Мамедов; пер. Р. Самедова; ред. Э. Дж. Мамедов.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.
 • Ходжалы: очевидцы о военных преступлениях: суд над Арменией: [пер. с англ.] / под ред.: Ф. Маклахлан, Й. Перта; авт. предисл. Л. Алиева.- СПБ.: Вестник, 2015.- 269 с.
 • Карабах: история в контексте конфликта / С. С. Алиярлы [и др.]; сост.: К. К. Шукюров, Т. Р. Багиев; рук. проекта Т. К. Гейдаров.- СПб.: Вестник, 2014.- 404 с.
 • Чаладзе, Татьяна Евгеньевна. Карабахская отечественная: они умирали честно / Т. Е. Чаладзе; ред. Дж. Аббасова.- Баку: Азербайджан, 2014.- 414 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам / Р. Э. Мехтиев.- М.: Аквариус, 2014.- 280 с.
 • Ваал, Томас де. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной / Т. Ваал; пер. с англ.: О. А. Алякринского, Л. Ю. Пантина.- М.: Политическая энциклопедия, 2014.- 391 с.
 • Вердиева, Хаджар Юсиф гызы. "Родословная" армян и их миграция на Кавказ с Балкан: эссе / Х. Ю. Вердиева, Р. Гусейн-заде; Общественное Объединение Азербайджанских Историков.- Баку, 2013.- 216 с.
 • Малевил, Жорж де. Армянская трагедия 1915 года / Ж. Малевил; пер. с фр. А. Кязимовой; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли; Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Азернешр, 2013.- 152 с.
 • Армянские добровольческие отряды / Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли.- Баку: Азернешр, 2013.- 144 с.
 • Геноцид азербайджанского народа 1918 года: организаторы и палачи / Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА; рук. проекта, науч. ред., авт. предисл. Я. М. Махмудов.- Баку: ИПО Турхан, 2013.- 272 с.
 • Пашаев, Атахан Аваз оглы. Геноцид, депортации и территориальные претензии армян к Азербайджанскому народу: XIX- XX вв. / А. А. Пашаев; гл. ред. Я. М. Махмудов; науч. ред. Э. А. Магеррамов.- Баку: Элм и Тахсил, 2013.- 152 с.
 • Качазнуни О. Дашнакцутюн больше нечего делать!: с предисловием С. Ханояна, о-во "Зак. Книга", 1927 / О. Качазнуни; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли; Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Азернешр, 2013.- 104 с.
 • Кариби. Красная книга / Кариби; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли; Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Азернешр, 2013.- 200 с.
 • Куба, апрель - май 1918 г.: мусульманские погромы в документах: сборник / Фонд Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева; сост. С. А. Рустамова-Тогиди.- Баку: Чашыоглы, 2013.- 328 с.
 • Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества: XIX-XXI вв.: краткая хронологическая энциклопедия / Институт по правам человека НАНА; сост. А. Мустафаева [и др.].- Баку: Элм и Тахсил, 2013.- 303 с.
 • Шемаха: март-июль 1918 г.: азербайджанские погромы в документах / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; гл. конс. Э. Махмудов
  Т. 2: Селения Шемахинского уезда.- Баку: [НИЦ МНБ АР], 2013.- 888 с.
 • Шемаха: Март-июль 1918 г.: азербайджанские погромы в документах / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; гл. конс. Э. Махмудов
  Т. 1: Город Шемаха.- Баку: [НИЦ МНБ АР], 2013.- 855 с.
 • İsmayılov, Xaqani Neyman oğlu. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı: ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 508 s.
 • 1918: Азербайджанские погромы в фотографиях и документах: книга-альбом = 1918: Azerbaijani Massacres in photos and documents: book-album = 1918: Azerbaycanlılara yapılan katliamlar fotograf ve belgelerde: kitap-albüm / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; гл. конс. Э. Махмудов; науч. ред. М. Джафарли.- Баку: Гисмет, 2012.- 208 с.- Rus, ingils və türk dillərində
 • Армяне против тюрков: по материалам Российского Государственного исторического архива / Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; сост. Н. Ягублу; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли.- Баку: Азернешр, 2012.- 112 с.
 • Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов / Фонд Гейдара Алиева, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; ред. А. Мустафа-заде; отв. за вып. А. Агаларов; рук. проекта Ш. Шамширли.- Баку: Азернешр, 2012.- 264 с.
 • Жирохов, Михаил Александрович. Меч и огонь Карабаха: хроника незнаменитой войны: 1988-1994 / М. А. Жирохов; отв. ред. А. Ю. Безугольный.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2012.- 285 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе: историко-публицистический очерк / Г. М. Гулиев.- Баку: Нурлан, 2012.- 224 с.
 • Мархулиа, Гурам. "Многострадальная Армения": мифы и реальность / Г. Мархулиа, Ш. Нуриева.- Баку, 2011.- 344 с.
 • Армянский вопрос на Кавказе: по материалам российских архивов и изданий: 1724-1914: в 3-х т. / Общество Европа-Азербайджан; сост.: Т. К. Гейдаров, Т. Р. Багиев, К. К. Шукюров; редкол.: Т. К. Гейдаров [и др.]
  Т. 3: 1906- 1914.- СПб.: Академия исследования культуры, 2011.- 345 с.
 • Армянский вопрос на Кавказе: по материалам российских архивов и изданий: 1724-1914: в 3-х т. / Общество Европа-Азербайджан; сост.: Т. К. Гейдаров, Т. Р. Багиев, К. К. Шукюров; редкол.: Т. К. Гейдаров [и др.]
  Т. 2: 1905- 1906.- СПб.: Академия исследования культуры, 2011.- 614 с.
 • Армянский вопрос на Кавказе: по материалам российских архивов и изданий: 1724-1914: в 3-х т. / Общество Европа-Азербайджан; сост.: Т. К. Гейдаров, Т. Р. Багиев, К. К. Шукюров; редкол.: Т. К. Гейдаров [и др.]
  Т. 1: 1724- 1904.- СПб.: Академия исследования культуры, 2011.- 713 с.
 • Марджанлы, Муса. Армянство. Россия. Кавказ / М. Марджанлы.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Флинта, 2011.- 96 с.
 • Багиров, Маис Беюкага оглы. В поисках истины...: лицо армянства: Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики: документы свидетельствуют... / М. Б. Багиров, Х. Ю. Вердиева; науч. ред. А. Дж. Искендеров; рец.: Дж. А. Бахрамов, Ф. Ф. Ахмедова; Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики.- Баку: МВМ, 2011.- 607 с.
 • Аракелов, Роберт Кароевич. Исповедь армянского интеллигента: воспоминания и документы: научная монография / Р. К. Аракелов.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2011.- 368 с.
 • Рапорт генерал-майора Болховитинова о деятельности армянских вооруженных отрядов в Турции и Закавказье в Первую Мировую войну / ред. А. Мустафа-заде.- Баку: Азернешр, 2011.- 144 с.
 • Гарабаглы, Салех Бей. Судьба мира / С. Б. Гарабаглы
  Т. 2: Армянство: детонатор международной бомбы / ред. М. А. Исмаилов.- 2-е изд., доп.- Баку: Элм, 2011.- 536 с.
 • Азиз, Боран Ордухан оглы. Азербайджан-Армения: история отношений / Б. О. Азиз; пер., науч. ред. А. А. Рзаева, рук. проекта А. М. Гусейнов.- Баку: Сада, 2010.- 313 с.
 • Мархулиа, Гурам. Армяне в поисках Армении / Г. Мархулиа; ред. Б. Е. Кварацхелия; Сухумский Государственный Университет.- Тбилиси: Универсал, 2010.- 296 с.
 • Ализаде, Захида Абдулкерим кызы. Армяно-азербайджанские политические отношения в XX в. / З. А. Ализаде; науч. ред. Дж. П. Гасанлы.- Баку: Элм, 2010.- 202 с.
 • Сеидов, Мирказым Гейдар оглы. Армянский вандализм = Erməni vandalizmi = Armenian Vandalism / М. Г. Сеидов.- Новосибирск, 2010.- 288 с.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Марджанлы, Муса. Армянство. Россия. Кавказ / М. Марджанлы.- М.: Флинта, 2010.- 96 с.
 • Жуков, Дмитрий. Войны на руинах СССР / Д. А. Жуков.- М.: Яуза: Эксмо, 2010.- 256 с.
 • Величко, Василий Львович. Кавказ: русское дело и междуплеменные вопросы / В. Л. Величко; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Репр. воспроизведение изд. 1904 г.- Баку: Кавказ: Элм, 2010.- 320 с.
 • Ордубади, Мамед Саид. Кровавые годы: история армяно-мусульманской войны на Кавказе в 1905-1906 годах / М. С. Ордубади; пер. с азерб. М. Гусейнова; авт. предисл. Т. Гейдаров; редкол. Т. Гейдаров [и др.]; Общество Европа- Азербайджан.- СПб.: Академия исследования культуры, 2010.- 200 с.
 • Куба, апрель- май 1918 г.: мусульманские погромы в документах: сборник / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; науч. ред. М. Джафарли.- Баку: Зардаби LTD ММС, 2010.- 552 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Политические и экономические этюды по Южному Кавказу: хроника с 1850 по 2010 гг. / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2010.- 660 с.
 • Гасанов, Тахир Мобиль оглу. Сфабрикованный "геноцид армян" 1915 года / Т. М. Гасанов.- Баку, 2010.- 31 с.
 • Тайна Муровдагского перевала: альманах прозы, поэзии и публицистики / Э. Г. Ахундова [и др.]; сост. Г. М. Гулиев; отв. ред.: М. Янаева, Л. Таривердиева.- Баку: Нурлан, 2010.- 203 с.
 • Нуриев, Джумшуд. Тайны истории фальсификации / Дж. Нуриев, Ш. Нуриева; ред.: М. Беккер, Н. Ашрафова.- Баку, 2010.- 262 с.
 • Гасанов, Тахир Мобиль оглу. "Великая Армения" / Т. М. Гасанов
  Кн. 1.- Баку: Араз, 2009.- 190 с.
 • Нифталиев, Ильгар Вахид оглы. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян: 20-е годы XX века: монография / И. В. Нифталиев; ред. А. А. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Тахсил, 2009.- 256 с.
 • Церцвадзе, Феликс Эрастович. Армянская этнокорпорация: 130 лет обмана: кровавый беспредел: сборник статей / Ф. Э. Церцвадзе; пер. Э. Бойл; ред. Е. Добин.- Нью-Йорк, 2009.- 157 с.
 • Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле: сборник = Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land: collection / Я. М. Махмудов [и др.]; науч. ред. Я. М. Махмудов, ред.-сост. Т. Мусаева, А. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Бишкек: Мегамедиа, 2009.- 304 с.- rus və ingilis dillərində
 • Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле: сборник = Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land: collection / Я. М. Махмудов [и др.]; науч. ред. Я. М. Махмудов, ред.-сост.: Т. А. Мусаева, А. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Тахсил, 2009.- 432 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Кочарли, Тофик Касум оглы. К истории карабахского вопроса: вымыслы и действительность / Т. К. Кочарли; науч. ред. А. Дашдамиров; ред.: Г. Кочарли, И. Кочарли.- Баку: Апостроф, 2009.- 164 с.
 • Чаладзе, Татьяна Евгеньевна. Карабахский геноцид: обреченный Ходжалы: документальная хроника / Т. Е. Чаладзе; ред. Э. Тагиева.- Баку: Indigo, 2009.- 846 с.
 • Март 1918 г. Баку: Азербайджанские погромы в документах: сборник / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; науч. ред. М. Джафарли.- Баку: İndigo, 2009.- 863 с.
 • Мамедов, Исрафил. Об истории, исконной земле и горькой судьбе азербайджанцев, изгнанных из нынешней Республики Армения / И. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА
  Кн. 2 / ред.: Дж. А. Бахрамов, Г. Гасанов.- Баку: Гисмет, 2009.- 376 с.
 • Путь в никуда: в капкане иллюзий: политика Армении в материалах популярного сайта Day.az / Ф. Ахундов [и др.]; сост. Я. В. Осинцев; рук. проекта И. М. Гусейнов.- Баку: Digital Age, 2009.- 160 с.
 • Маммадов, Ильгар Махал оглы. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право, посредничество / И. М. Маммадов, Т. Ф. Мусаев; ред. В. М. Гулиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку, 2008.- 196 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе: историко-публицистический очерк / Г. М. Гулиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Нурлан, 2006.- 224 с.
 • Имранлы, Кямаля Бейкас кызы. Создание армянского государства на Кавказе: истоки и последствия: монография / К. Б. Имранлы.- М.: Ладомир, 2006.- 256 с.
 • Исмаилов, Амрали. Тайны и явь армянства / А. Исмаилов; отв. ред. А. Нахчыванлы; ред. Х. Мамедов.- Баку: Муаллим, 2006.- 266 с.
 • Мамедов, Исрафил. Трилогия панарменизма: коварная стратегия чередующихся агрессий: в 3-х кн. / И. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА
  Кн. 1: "Великая Армения" смертоносная программа кровавых злодеяний / ред. И. Агаев.- Баку: Адильоглы, 2006.- 136 с.
 • Дашдамиров, Фикрет Габиб оглы. Армянский терроризм и сепаратизм: “Покровители и двойной стандарт” / Ф. Г. Дашдамиров.- Баку: Гянджлик, 2005.- 56 с.
 • Геноцид азербайджанцев в Ходжалы: история и факты / Координационный Совет Азербайджанской Молодежи в России; ред. С. Мамедов [и др.].- Баку, 2005.- 38 с.
 • Церцвадзе, Феликс Эрастович. Забытый геноцид / Ф. Э. Церцвадзе.- Нью-Йорк, 2005.- 132 с.
 • Мамедова, Хавва. Ходжалы: шехиды и шахиды: армянский терроризм как составная часть международного терроризма / Х. Мамедова; пер. С. Мамедзаде; Министерство Культуры Азербайджанской Республики.- Баку: Дом сказки, 2005.- 248 с.
 • Ваал, Томас де. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной / Т. Ваал; пер. с англ. О. Алякринского.- М.: Текст, 2005.- 413 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Нашествие / Ч. А. Султанов
  Кн. 1.- 2-е изд., доп.- Баку: Нафта-Пресс, 2004.- 596 с.
 • Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле: сборник = Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land: collection / Т. А. Мусаева [и др.]; ред.-сост.: Т. Мусаева, А. Мамедов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Нурлан, 2003.- 358 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Алиев, Играр Габиб оглы. Лжеистория- очередная попытка оправдать агрессию / И. Г. Алиев; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Nurlan, 2003.- 48 с.
 • Алиев, Джалал Алирза оглы. Турки, азербайджанцы, армяне: геноцид исторической правды / Дж. А. Алиев, Б. А. Будагов; ред. Р. Мирзазаде.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2003.- 72 с.
 • Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества (XIX-XXI вв.): краткая хронологическая энциклопедия / сост. А. Мустафаева [и др.].- Баку: Элм, 2002.- 395 с.
 • Гарабаглы, Салех Бей. Двуликое зло покоряет и Европу / С. Б. Гарабаглы; ред. В. Г. Гасымов.- Баку: Наука, 2001.- 32 с.
 • От агрессии к агрессии или подлинное лицо армянского шовинизма / науч. ред. В. Арзуманлы; сост. И. Заманов.- Баку: Гартал, 2001.- 762 c.
 • Асадов, Сабир Джалал оглы. Философия реваншизма или армянская кровожадность / С. Дж. Асадов; ред. И. Мамедов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2001.- 216 с.
 • Гарабаглы, Салех Бей. Ходжалинский геноцид / С. Б. Гарабаглы; ред. В. Г. Гасымов.- Баку: Элм, 2001.- 64 с.
 • Халилов, Аслан Хасы оглы. Геноцид против мусульманского населения Закавказья в 1917-1920-гг. в исторических источниках / А. Х. Халилов; ред. С. Ахвердиева.- Баку: Азернешр, 2000.- 168 с.
 • Халилов, Аслан Хасы оглы. Геноцид против мусульманского населения Закавказья в исторических источниках / А. Х. Халилов; ред. С. Ахвердиева.- Баку: Азернешр, 2000.- 166 с.
 • Асадов, Сабир Джалал оглы. Миф о "Великой Армении": монография / С. Дж. Асадов; науч. ред. Т. А. Буниятов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1999.- 280 с.
 • Вердиева, Хаджар Юсиф гызы. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане: XIX- начало XX вв.: историко-демографическое исследование: монография / Х. Ю. Вердиева; науч. ред. Я. М. Махмудлу.- Баку: Алтай, 1999.- 300 с.
 • Рзаев, Камал Таги оглы. Правда и ложь о Карабахской войне / К. Т. Рзаев.- Бакы: Боз оғуз, 1997.- 253 с.
 • Исмаил, Махмуд Алиаббас оглы. Правда об армянской агрессии / М. А. Исмаилов; ред. Э. Гусейнова.- Баку: Азернешр, 1996.- 108 с.
 • Маккарти, Джастин. Тюрки и армяне: руководство по армянскому вопросу / Дж. Маккарти, К. Маккарти; авт. послесл. Ю. Юсифов; пер. с англ. Р. Асадова; ред.: Г. Н. Прищенко, Э. Гусейнова; отв. за вып. Г. Х. Оруджев.- Баку: Азернешр, 1996.- 159 с.
 • Араслы, Джангир Эльман оглу. Армяно-азербайджанский конфликт: военный аспект / Дж. Э. Араслы; Центр стратегических и международных исследований.- Баку: Эргюн, 1995.- 88 с.
 • Аракелов, Роберт Кароевич. Карабахская тетрадь / Р. К. Аракелов; ред.: Э. Г. Ахундова, Э. Гусейнова.- Баку: Азернешр, 1995.- 136 с.
 • Садыхлы, Муртуз Зейнал оглы. Ответ тебе даст история: геноцид азербайджанцев в цифрах, фактах, документах- ХХ век / М. З. Садыхлы.- Баку: Мутарджим, 1995.- 382 с.
 • Гулиев, Гасан Мамед Ага оглы. Смерть дипломата, или к истокам конфликта в Карабахе: документально-публицистический очерк / Г. М. Гулиев.- Баку: Эргюн, 1995.- 135 с.
 • Гарабаглы, Салех Бей. Армянство / С. Б. Гарабаглы; науч. ред. М. Исмаилов.- Баку: Элм, 1994.- 440 с.
 • Наджафов, Бахтияр. Лицо врага: история армянского национализма в Закавказье в конце ХIX- начале XX века: монография / Б. Наджафов
  Ч. 2 / ред. О. А. Садыхов.- Баку: Шарг-Гарб, 1994.- 336 с.
 • Ходжалы: хроника геноцида / сост. Э. Ахундова; ред.: С. Рустамханлы, Ч. Алиоглы.- Баку: Азернешр, 1993.- 144 с.
 • "Армянский геноцид": миф и реальность: справочник фактов и документов / пер. с англ. З. Агаев; ред. Э. Агаев, С. Султанова.- Баку: Азернешр, 1992.- 341 с.
 • Беженцы: 1918-1920, 1948-1952, 1988-1989 / сост. Идаят; ред. Р. Пашабекова.- Баку: Гянджлик, 1992.- 448 с.
 • Помпеев, Юрий Александрович. Кровавый омут Карабаха / Ю. А. Помпеев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1992.- 208 с.
 • Помпеев, Юрий Александрович. Кровавый омут Карабаха / Ю. А. Помпеев.- СПб., 1992.- 168 с.
 • Гурко-Кряжин, Владимир Александрович. Армянский вопрос: статья из Большой Советской Энциклопедии 1926 года издания / В. А. Гурко-Кряжин.- Баку: Коммунист, 1990.- 16 с.
 • Бабаев, Ильяс Атабаба оглы. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э.- III в. н.э.: монография / И. А. Бабаев; ред. Дж. А. Халилов; Сектор археологии и этнографии АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1990.- 236 с.
 • Глинка, Сергей Николаевич. Описание переселения армян азербайджанских в пределы России: с кратким предварительным изложением исторических времен Армении: почерпнутое из современных записок / С. Н. Глинка.- Репр. воспроизведение изд. 1831.- Баку: Элм, 1990.- 144 с.

İngilis dilində

 • Aliyev, Amir Ibrahim oghlu. Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis / A. I. Aliyev.- Baku: Nurlar, 2018.- 176 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Yagub Mikayil oglu. Genocide of Turkic-Muslim population of Azerbaijan in 1918-1920 / Y. M. Mahmudov; scientific ed.: N. Mammadzade, İ. Niftaliyev ; trans. S. Almammedova; History Institute Academic Council within ANAS.- Baku: Turkhan PPA, 2018.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Gurbanlı, Asad. The deportation of Azerbaijani Turks from the Armenian SSR : the years 1947-1953 / A. Gurbanlı ; trans. F. A. Suleymanov; scien. ed. I. S. Mammadov; "Kitab Evi" Public Union, Council of State Support to NGOS under the President of Azerbaijan.- Baku: Elm və təhsil, 2018.- 60 p.- İngilis dilində.
 • The Genocide Policy of Armenians Against the Azerbaijanis and its Suffering Consequences: materials of the Scientific-Practical Conference held for the Anniversary of the 1918 March Genocide / I. Musayev [et al.]; The Executive Power of the Sabail District, New Azerbaijan Party's Sabail District Organization, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan State University of Economics.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 2018.- 174 p.- İngilis dilində.
 • Armenian Terrorism [Documentary film] / The State Comission on prisoners of war, hostages and missing persons; scen., prod. S. Hasanova.- Baku : w. p., w. y.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində.
 • Barouk, Rabbi Israel. Khojaly: a crime against humanity / R. I. Barouk.- California : Berkley Press, 2017.- 156 p.- İngilis dilində.
 • Gut, Amir. Pain: [Khojaly genocide] / A. Gut, A. Gut; trans. K. Ahmadgizi; scien. ed. M. Aliyeva.- Tel Aviv: Medial, 2017.- 476 p.- İngilis dilində.
 • The Realities of Genocide: collection of articles / I. Habibbeyli [et al.] ; proj. dir. A. Alizadeh; scien. ed. I. Habibbeyli; Commission on Research of Genocide against Azerbaijanis Institute of the Caucasus Studies ANAS, Institute of the Caucasus Studies.- Baku : Elm, 2017.- 256 p.- İngilis və rus dillərində.
 • The Tragedy of Khodjaly [Documentary film] / The State Comission on prisoners of war, hostages and missing persons.- Baku : w. p., w. y.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində.
 • Ismail, Khaganı. "The Armenian Questions" and Turkic-Muslim Genocide: An Encyclopedic and Historical Research / K. Ismail; trans. R. N. Bayramov.- Bakı: Müəllim, 2016.- 458 p.- İngilis dilində.
 • Ismail, Khagani. Genocide Commited by the Armenians Against Muslims, Christians and Jews / K. Ismail; trans. R. N. Bayramov.- Baku: Müəllim, 2016.- 296 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly - Genocide of the 20th Century = Ходжалы - геноцид XX века = Khojaly - le génocide du XXe siècle.- Baku, 2016.- 120 p.- İngilis, rus və fransız dillərində.
 • The Tradegy oh the Century [Motion picture]: documentary / Request of the Military Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2016.- 1 el. opt. disk (CD-DA).- İngilis dilində.
 • Genocide Commited by the Armenians Against the Azerbaijanis / Baku Slavic University; comp. S. S. Mammadov; trans. P. I. Mammad-Zadeh; ed. E. J. Mammadov.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly Genocide / Baku Slavic University; comp. S. S. Mammadov; ed. E. J. Mammadov.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 p.- İngilis dilində.
 • Terror: Events, Facts, Evidence / comp.: E. Samadov, R. Mammadov; trans. S. Babayeva.- London: Hertfordshire Press, 2015.- 84 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly Witness of a War Crime: Armenia in the Dock / ed. T. Heydarov [et al.].- Padstow: Ithaca Press, 2014.- 248 p.- İngilis dilində.
 • Rustamova-Tohidi, Solmaz Ali. 1918: Photomaterials and Documents of Pogroms in Azerbaijan / S. A. Rustamova-Tohidi; Heydar Aliyev Center.- Baku: ALF group, 2013.- 168 p.- İngilis dilində.
 • Guba, April-May 1918: Documented Pogroms of the Muslims / Heydar Aliyev Foundation, Heydar Aliyev Center; comp. S. Roustamova-Tohidi.- Baku: Chashioglu, 2013.- 292 p.- İngilis dilində.
 • Maleville, Georges de. The Armenian Tragedy in 1915 / G. Maleville; trans. L. Baghirova; ed. N. Veliyeva; proj. owner A. Agalarov; proj. manager Sh. Shamshirli; Heydar Aliyev Foundation, The Ministry of Culture and Tourism of the Azerbaijan Republic.- Baku: Azerneshr, 2013.- 136 p.- İngilis dilində.
 • Armenian Problem in 120 Documents of Russian Archives / Heydar Aliyev Foundation, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; proj. owner A. Agalarov; proj. manager Sh. Shamshirli.- Baku: Azerneshr, 2012.- 332 p.- İngilis dilində.
 • Dedicated to the 20th Anniversary of the Khojaly Massacre = Посвящается 20-летию Ходжалинской трагедии = Gewidmet dem 20. Jahrestag des Massakers von Chodschali = Consacré au 20ème anniversaire du massacre de Khojali / Institute of Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan; comp.: N. Alixanova, G. Ibrahimova; proj. shief A. Mustafayeva.- Baku: Elm və Təhsil, 2012.- 39 p.- İngilis, rus, alman və fransız dillərində.
 • Weems, Samuel A. Armenia: Secrets of a "Chrıstıan" Terrorıst State / S. A. Weems.- w. c.: St. John Press, w. y.- 75 p.- İngilis dilində.
 • Marjanli, Musa. Armenians. Russia. The Caucasus / M. Marjanli.- Dubai: Khazar University, 2011.- 79 p.- İngilis dilində.
 • Crimes by Armenian Terrorist and Bandit Groupings Against Humanity: XIX-XXI Centuries: Brief Chronological Encyclopedia / Institute of Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, The Council of State Support to Non-Governmental Organizations under the President of the Republic of Azerbaijan; trans. from rus. Sh. Mammadoglu; comp. A. Mustafayeva [et al.]; author of idea R. Mustafayev; manager of proj. M. Ismaylov.- Baku: Elm, 2011.- 309 p.- İngilis dilində.
 • Feigl, Erich. The Land of Fire on the Silk Road: History of Azerbaijan / E. Feigl.- Baku: Indigo, 2011.- 177 p.- İngilis dilində.
 • Forgotten or Falsified Truths / Association for Civil Society Development in Azerbaijan.- Baku: [w. p.], w. y.- 19 p.- İngilis dilində.
 • Mehdiyev, Ramiz Anvar oglu. Goris - 2010: season of theatre of the absurd = Горис-2010: сезон театра абсурда / R. A. Mehdiyev.- Tbilisi: Universal, 2010.- 185 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Historical facts vs. the armenian myths / Association for Civil Society Development in Azerbaijan; aut. of the project E. Suleymanov; comp. V. Alibayov [et al.]; scien. ed. R. Sevdimaliyev.- Baku: Apostrof, 2010.- 31 p.- İngilis dilində.
 • Zulfugarli, Maharram Pasha oglu. Tragedy of Garadaghly: armenian terror in Nagorno-Karabakh: February 17, 1992 / M. P. Zulfugarli.- Baku: Qanun, 2010.- 35 p.- İngilis dilində.
 • Two Photo-Talks on a Tragedy / Association for Civil Society Development in Azerbaijan; aut. of the project E. Suleymanov; trans. Q. Bayramov; text by G. Nasibov; ed. F. Babayev; phot.: M. Hasanoglu, I. Jafarov.- Bakı: Apostrof, 2010.- 40 p.- İngilis dilində.
 • Taylor, Scott. Unreconciled Differences: Turkey, Armenia and Azerbaijan / S. Taylor.- Ottawa: Esprit de Corps Books, 2010.- 176 p.- İngilis dilində.
 • Hasanoglu, Aygun. Armenian syndrome / A. Hasanoglu; trans. P. Fetullayeva; ed.: A. Allahwerdiyev, R. Mustafayev; Institute of Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.- Baku: Adiloghlu, 2009.- 440 p.- İngilis dilində.
 • Compilation of the UN documents on the Armenia-Azerbaijan Nagorny Karabakh conflict = Сборник документов ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2009.- 368 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Garabagh Yesterday, Today and Tomorrow: proceedings of scientific-practical conference / Organization of Liberation of Garabagh; trans.: H. Muradova, G. Mammedli; ed. board: A. Abasov [et al.]
  Vol. II / A. Mustafayev [et al.].- Baku: Publishing House of Namig Habibov, 2009.- 238 p.- İngilis dilində.
 • Garabagh Yesterday, Today and Tomorrow: proceedings of scientific-practical conferences / Organization of Liberation of Garabagh; trans.: H. Muradova, G. Mammedli; ed. board A. Abasov [et al.]
  Vol. I / A. Gashamoglu [et al.].- Baku: Publishing House of Namig Habibov, 2009.- 208 p.- İngilis dilində.
 • Historical Facts of Armenia’s Actions in Azerbaijan Land: collection / Y. M. Mahmudov [et al.]; trans. S. Almammadova, scien. ed. Y. M. Mahmudov, ed.-comp.: T. Musayeva, A. Mammadov; A.A. Bakikhanov Institute of History of the Azerbaijan National Academy of Sciences.- Baku: Tahsil, 2009.- 208 p.- İngilis dilində.
 • Republic of Armenıa's Aggression Agaınst the Republic of Azerbaıjan and ıts Legal Consequences: digest / Embassy of the Republic of Azerbaijan in Georgia; ed.-comp. N. H. Aliyev.- Tbilisi: Universal, 2009.- 158 p.- İngilis dilində.
 • The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation / M. S. Palabıyık [et al.]; ed. Ö. E. Lütem.- Ankara: Terazi publishing, 2009.- 454 p.- İngilis dilində.
 • Mammadova, Havva. The Khodjaly Genocide / H. Mammadova; trans.: J. Aliyev, F. Agazade; ed. Q. Pashayeva.- Baku: Nurlan, 2009.- 110 p.- İngilis dilində.
 • The People the World Forgot: Visions of the Nagorno-Karabakh Conflict: photoalbum / ed. T. Heydarov; phot. O. Litvin [et al.].- London: The European Azerbaijan Society, 2009.- 179 p.- İngilis dilində.
 • Makili-Aliyev, Kamal Namiq oğlu. Enforcement of International Law in the Nagorno-Karabakh Conflict: guidebook to International Humanitarian Law and International Criminal Law in Nagorno-Karabakh Conflict = Применение международного права в Нагорно-Карабахском конфликте: руководство по Международному гуманитарному праву и Международному уголовному праву в Нагорно-Карабахском конфликте / K. N. Makili-Aliyev; ed. K. Nowak.- Tbilisi: Universal, 2008.- 206 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Mammadli, Atamoglan. Incomers: a true history of Armenians / A. Mammadli; trans. E. Qazi; ed. S. Hajiyev; Public Association for Regional Development.- 2nd. ed.- Baku: Chashioglu, 2008.- 448 p.- İngilis dilində.
 • Rau, Johannes. The Nagorno-Karabakh Conflict between Armenia and Azerbaijan: a Brief Historical Outline / J. Rau; trans. P. Tidball.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2008.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Feigl, Erich. Armenian Mythomania: Armenian Extremism its Causes and Historical Context / E. Feigl.- Salzburg: Edition Zeitgeschichte, 2007.- 167 p.- İngilis dilində.
 • Muslum, Sariyya. Khojaly is not dead / S. Muslum; trans.: A. Aghabeyli, N. Abbasova; ed. M. Nazimoghlu.- Baku: Chashioglu, 2007.- 143 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly Tragedy - an International View / ed. T. Heydarov, T. Bagiyev.- Baku, 2007.- 128 p.- İngilis dilində.
 • Mammadova, Havva. Khodjaly: martyrs and witnesses: armenian terrorism as an integral part of the international one / H. Mammadova; trans. J. A. Aliyev; ed. V. N. Rahimova.- Baku: House of Tales, 2006.- 248 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly genocide: milion singnatures- one demand / trans. S. Bagheri; aut. of the project E. Suleymanov.- Baku, 2006.- 227 p.- İngilis və ərəb dillərində.
 • The True Facts about Garabagh / Heydar Aliyev Foundation.- Baku, 2006.- 5 br.- İngilis və Çin dillərində.
 • Vandalism: genocide against the historical names / A.A. Bakikhanov Institute of History of the Azerbaijan National Academy of Sciences; trans.: S. Almammadova, A. Aghabayova; comp. N. Mustafa; ed. E. Maharramov.- Baku: Tahsil, 2006.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Tsertisivadze, Felix. The forgotten genocide / F. Tsertisivadze; trans. N. A. Ohotin.- New York, 2005.- 128 p.- İngilis dilində.
 • Khojaly Tragedy: history, facts, international press & documents / trans. J. Novruzov; comp. T. Bagiyev.- Baku, 2003.- 48 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Jalal Alirza oglu. Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth / J. A. Aliyev, B. A. Budagov; trans. A. Efendiyev; ed. Z. Mahammadoglu.- Baku: Azerbaijan, 2003.- 72 p.- İngilis dilində.
 • Novruzoglu, Rovshan. Karabakh: uncontrolled zone...: from the series of international terrorism: armenian terror / R. Novruzoglu, Y. Oguz.- Baku: Ozan, 2002.- 252 p.- İngilis dilində.
 • Muslum, Sariyya. I'll die without hope / S. Muslum; trans. A. Agabayli; ed. S. Babayev.- Baku: Azerbaijan University Press, 2001.- 54 p.- İngilis dilində.
 • Asadov, Sabir. Tragical Fate of Azerbaijanis in Armenia: A brief historical essay / S. Asadov, İ. Mammedov; trans. G. Bayramov.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 2001.- 136 p.- İngilis dilində.
 • Karabakh: book-album / A. Abbasov [et al.].- Baku: XXI-YNE, 1999.- 160 p.- İngilis dilində
 • Kiyasi, Cafer. Armenian acts of cultural terrorism / C. Kiyasi, I. Bozyel; İğdır Azerbaijani-Turkish Cultural Assocciation.- Ankara, 1997.- 44 p.- İngilis dilində.
 • Allakhverdiyev, Galei Ali oglu. Armenian Aggression and Tragedy of Azerbaijanian Refugees / G. A. Allakhverdiyev, A. A. Saad.- Cairo, 1996.- 72 p.- İngilis və ərəb dillərində.
 • Armenia and Karabagh: the struggle for unity / ed. by Christopher J. Walker.- London: Minority Rights Publications, 1991.- 162 p.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • Aliyev, Amir İbrahim oğlu. Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: hukuki inceleme / A. İ. Aliyev.- Bakü: Nurlar NPM, 2018.- 168 s.- Türk dilində.
 • Ermeni terörü [Electronic resource] = Armenischer Terror / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası; terc.: E. Orucova, J. Gurbanlı, A. İsmayılov; red.: İ. Guliyev, Ş. Rzayev.- Bakı: Aspoliqraf, 2017.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Türk, alman və erməni dillərində.
 • Ermeni terörü = Armenischer Terror / Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyası; terc.: E. Orucova, J. Gurbanlı, A. İsmayılov; red.: İ. Guliyev, Ş. Rzayev.- Bakı : Aspoliqraf, 2017.- 168 s.- Türk, alman və erməni dillərində.
 • Terreur arménienne. Terror de armenia [Electronic resource].- s. p.: [s. n.], s. a.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Fransız və ərəb dillərində.
 • Palabıyık, Mustafa Serdar. 1915 olaylarını anlamak: türkler ve ermeniler / M. S. Palabıyık.- 2 baskı.- İstanbul: Beta, 2016.- 150 s.- Türk dilində.
 • Heß, Michael Reinhard. Panzer im Paradies: Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan / M. R. Heß.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2016.- 171 S.- Alman dilində.
 • Azerbaycanlılara karşı Ermenilerin İşledikleri Soykırım / Bakü Slavyan Üniversitesi; tert. S. S. Memmedov; ed. E. C. Memmedov.- Bakü: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Türk dilində.
 • Chodžalský masakr / Slovanska Univerzita v Baku; komp. S. S. Mammadov, prekl. Š. B. Asadova, red. prekl. Q. R. Qambarov, red. E. C. Mammadov.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Çex dilində.
 • Der armenische Genozid an Aserbaidschanern / Slawistische Universitat Baku ; heraus. S. S. Mämmädov ; übersetz. Dsch. T. Hadschijeva ; red. E. Dsch. Mämmädov. - Baku : RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 S.- Alman dilində.
 • Der Genozid von Chodschaly / Slawistische Universität Baku; heraus. S. S. Mämmädov; übersetz. G. I. Ässadullajeva; red. E. Dsch. Mämmädov.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 S.- Alman dilində.
 • Öztek, İbrahim. Dünden bugüne ermeni saldırganlığı ve Hocalı Soykırımı / İ. Öztek; bur. məsul, ön sözün müəl. V. Qədirov; red.: Ə. Qoşalı, O. B. Hacımusalı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 132 s.- Türk dilində.
 • Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım / Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzi; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. C. Məmmədov.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 15 s.- İvrit dilində.
 • Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti; tərt. S. S. Məmmədov.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Yunan dilində.
 • Genocida Ázerbájdžanců spáchaná Armény / Slovanska Univerzita v Baku; komp. S. S. Mammadov, prekl. S. B. Asadova, red. prekl. Q. R. Qambarov, red. E. C. Mammadov.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Çex dilində.
 • Genocide de Xodjali / L'Universite Slave de Bakou; comp. S. S. Mammadov; trad. E. V. Akhmedova; red. E. Dj. Mammadov.- Bakou: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 p.- Fransız dilində.
 • Hocalı Katliamı / Bakü Slavyan Üniversitesi ; tert. S. S. Memmedov ; ed. E. C. Memmedov. - Bakü : RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Türk dilində.
 • Le génocide arménien contre les azerbaïdjanais / L'Universite Slave de Bakou; comp. S. S. Mammadov; red. E. Dj. Mammadov.- Bakou: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 p.- Fransız dilində.
 • Ludobójstwo w Chodżały / Bakijski Uniwersytet Słowianski; komp. S. S. Mamiedow; tłum.: L. Husejnowa, N. Hasanova; red.: H. Teer, E. Dż. Mamiedow.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s.- Polyak dilində.
 • Ormiańskie ludobójstwo na narodzie azerbejdżańskim / Bakijski Uniwersytet Słowianski ; komp. S. S. Mamiedow ; tlum.: F. Bajramova, S. Mamiedova. - Baku : RS Poliqraf MMC, 2015. - 16 s.- Polyak dilində.
 • Xocalı soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti ; tərt. S. S. Məmmədov. - Bakı : RS Poliqraf MMC, 2015.- 15 s.- Yunan dilində.
 • Xocalı soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzi; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. C. Məmmədov.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 14 s.- İvrit dilində.
 • Арменският геноцид срещу азербайджанците / Славянски университет в Баку; съст. С. С. Мамедов, прев. от азерб. Н. Г. Гасанов, ред. пер. С. И. Шигаева, ред. Е. Дж. Мамедов - Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Bolqar dilində.
 • Армянскi генацыд супраць азербайджанцаў / Бакiнскi Славянскi Ўнiвэрсiтэт; саст. С. С. Мамедаў; рэд. Э. Дж. Мамедаў.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Belarus dilində.
 • Геноцид в Ходжали / Бакинський Слов'янський Унiверситет; упор. С. С. Мамедов; перекл. Е. В. Ахмедова; ред. Е. Дж. Мамедов.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Ukrayna dilində.
 • Геноцид в Ходжалъ / Славянски университет в Баку; съст. С. С. Мамедов; ред. Е. Дж. Мамедов.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Bolqar dilində.
 • Геноцид, вчинений вiрменами проти Азербайджанського народу / Бакинський Слов'янський Унiверситет ; упор. С. С. Мамедов, перекл. С. Б. Гасимова, ред. перекл. Л. О. Керiмова, ред. Е. Дж. Мамедов. - Баку : RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Ukrayna dilində.
 • Ходжалıнская трагедыя / Бакiнскi Славянскi Ўнiвэрсiтэт; саст. С. С. Мамедаў; ред. Э. Дж. Мамедаў.- Баку: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 с.- Belarus dilində.
 • Aziz, Boran. Hocalı soykırımı / B. Aziz; türk dilinə tərc. S. Şimşir; ed. L. Nurpeiis.- 2 Baskı.- İstanbul: İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2014.- 233 s.- Türk dilində.
 • Çaxmaqlı, Gaffar. Dağlık Karabağ işgalden önce ve sonra / Q. Зaxmaqlı.- Bursa: Orhangazi Matbaasi, n. i. y.- 48 s.- Türk dilində.
 • Hasanoğlu, Aygün Səhrab qızı. Ermeni sendromu: Karabağ savaşının gerçekleri / A. S. Hasanoğlu; türk diline terc. B. Duran.- İstanbul, 2013.- 482 s.- Türk dilində.
 • Maleville, Georges de. La tragédie arménienne de 1915 / G. Maleville; responsable de la pub. A. Agalarov; chef de projet Ch. Chemchirli; Fondation Heydar Aliyev, Ministère de la culture et du tourisme de l'Azerbaïdjan.- Bakou: Azerneshr, 2013.- 142 p.- Fransız dilində.
 • Aziz, Boran. Mart faciasından Hocalı’ya. Azerbaycan’da ermenilerin Türk soykırımı / B. Aziz; türk diline terc. S. Şimşir; ed. L. Nurpeiis.- İstanbul: İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2013.- 263 s.- Türk dilində.
 • Alijevas, Namikas. Tarptautine teise ir Kalnu Karabacho konfliktas / N. Alijevas; red. A. Praleika.- Vilnius, 2013.- 200 p.- Litva dilində.
 • Xocalı soyqırımı: 26.02.1992.- Baku: Elm və təhsil, 2013.- 287 p.- Fars dilində.
 • Karinjan A.B. Armenische Nationalistische Strömungen / A. B. Karinjan; übersetzung I. Güngör; verantwort. person A. Aghalarov; projektleiter Sch. Schamschirli; Heydär Äliyev Stiftung, Ministerium fur Kultur und Tourismus der Republik Aserbaidschan.- Baku: Asernaschr, 2012.- 124 S.- Alman dilində.
 • Neymat M.S. El objetivo del terror armenio- los monumentos de la cultura material del pueblo Azerbaiyano / M. S. Neymat, V. A. Quliyeva.- Baku, 2012.- 39 p.- İspan dilində.
 • Paşayeva, Ganire. Ermenilerin Yaptığı Soykırımın Kurbanı: Bağanıs Ayrım / G. Paşayeva, A. Aşırlı.- Bakü: Elm və Təhsil, 2012.- 134 s.- Türk dilində.
 • Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin oluşumu / P. Darabadi [et al.]; ed.: M. M.C. Rıhtım, M. S. Süleymanov; red.: K. Köktekin, A. Üregen ; Atatürk Üniversitesi Ortadoğu ve Ortaasya - Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Qafqaz Üniversitesi, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu. - Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 2012.- 712 s.- Türk dilində.
 • Paşayev, Ataxan Evez oğlu. Ermenilerin Azerbaycan Halkına Karşı Toprak İddiaları, Soykırımı ve Tehcirleri: XIX.-XX. Yüzyıl / A. E. Paşayev; Azərbaycan-Türkiyə Tarixi Araşdırmalar Fondu, Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi.- Bakı, 2011.- 138 s.- Türk dilində.
 • Paşayeva, Ganire. Hocalı soykırımı: tanıkların dilinden / G. Paşayeva, H. Memmetova; ed. E. Goşalı.- Təkrar nəşr.- Bakü: Elm və Təhsil, 2011.- 288 s.- Türk dilində.
 • Abbaslı, Nazile. Yüzyılın soykırımı Hocalı / N. Abbaslı; red. E. Güçlü.- İstanbul: Topkapı, 2011.- 288 s.- Türk dilində.
 • Karabağ: sorular ve gerçekler / Azerb. dilinden terc. S. Demir; tert. A. Tecim.- İstanbul: Erkam Matbaası, n. i. y.- 224 s.- Türk dilində.
 • Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a Hegyi-Karabahi, örmény-azerbajdzsáni konfliktusról: 1992-1993 / trans. E. Komán.- Budapest, 2009.- 38 p.- Macar dilində.
 • Rau, Johannes. Berg-Karabach in der Geschichte Aserbaidschans und die Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan / J. Rau.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2009.- 423 S.- Alman dilində.
 • Krüger, Heiko. Der Berg-Karabach-Konflikt: Eine juristische Analyse / H. Krüger.- Berlin: Springer, 2009.- 142 S.- Alman dilində.
 • Dschafarow, Rauf. Die Politik der Groß-und Regionalmächte im Südkaukasus und in Zentralasien / R. Dschafarow.- Frankfurt am Main: PETER LANG, 2009.- S. 114 .- Alman dilində
 • Langner, Heiko. Krisenzone Südkaukasus: Berg-Karabach, Abchasien und Südossetien im Spannungsfeld von Identität, Völkerrecht und geostrategischen Interessen / H. Langner.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2009.- 127 S.- Alman dilində.
 • Rau, Johannes. Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan: Ein kurzer blick in die Geschichte / J. Rau.- Berlin: Verlag Dr. Koster, 2008.- 96 S.- Alman dilində.
 • Gurcam, Bulent. Haut-Karabakh: terre occupée: documentaire / B. Gurcam.- Bakou: Nurlan, 2008.- 67 p.- Fransız dilində.
 • Völkermord von Chodschalı: Fakten, Hintergründe, Augenzeugen, Presseberıchte, Dokumente / text, proj. N. M. Aghayev.- Berlin: o. V., 2008.- 63 S.- Alman dilində.
 • Karibi. Ermeni İddialarına Yanıt: Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitap'ı / Karibi.- İstanbul: Kaynak yayınları, 2007.- 120 s.- Türk dilində.
 • Hocalı soykırımı konferansı: lahey 2007.- Bakü: Azerbaycan, 2007.- 160 s.- Türk dilində.
 • Le Génocide de Xocalı: faits, analyse, témoignages, articles de presse, documents / trad. A. Kömür.- w. c.: [w. p.], 2007.- 64 p.- Fransız dilində.
 • Cemaleddin, Ahmed Saraçoğlu. Torlakyan Davası: Behbud Han Cevanşir'in Katli / A. S. Cemaleddin ; terc. A. Ağayev ; red. F. Gedikli. - Bakü : YOM Yayınları, 2007. - 408 s.- Türk dilində.
 • Völkermord von Chodschalı: Fakten, Hintergründe, Augenzeugen, Presseberıchte, Dokumente.- Berlin: o. V., 2007.- 64 S.- Alman dilində.
 • Hocalı soykırımı paneli: Iğdır belediyyesi 26 şubat 2006.- Bakü: Azerbaycan, 2006.- 80 s.- Türk dilində.
 • Ermenı terörü = Armenischer Terror / terc.: E. Orucova, J. Qurbanlı, A. Ismayılov; red.: E. Samedov, E. Ağayev, A. Hesenoğlu.- Bakı: Qismət, 2005.- 168 s.- Türk və alman dillərində.
 • Aliyev, Djalal Alirza oghlou. Les Turcs et les Arméniens: le génocide de la vérité historique / D. A. Aliyev, B. A. Boudagov; trad. R. Djabbarov; réd. R. Kérimova.- Baku: Azerbaidjan, 2004.- 72 p.- Fransız dilində.
 • Alijev, Dshalal Alirsa oglu. Turken, Aserbeidshaner und Armenier: das Genozid an der historischen Wahrheit / D. A. Alijev, B. A. Budagov; aus dem aserb. übers. von T. Gurbanly.- Baku: Azerbeidshan, 2003.- 71 S.- Alman dilində.
 • Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu: 1918-1920 / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; tert. A. Tayfur [et al.].- Ankara, 2001.- 682 s.- Türk dilində.
 • Катлиам / Тариһи араштырмалар вэ докумантасјон мэркэзлэри курма вэ гэлиштирмэ вакфы.- Истанбул: Истанбул Араштырма Мэркэзи, 1993.- 176 с.- Türk dilində.
 • Garabagh entre le passe et le futur
  Vol. 3 / comp.: R. Orbaki, A. Gandjali.- Paris: s. éd., 1991.- 87 p.- Fransız dilində.
 • Maleville, Georges de. La tragédie arménienne de 1915 / G. Maleville.- Paris: Editions LANORE, 1988.- 147 p.- Fransız dilində.