1918-ci ildə İrəvan quberniyasında dağılmış və boşaldılmış azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin siyahısı

Qəzanın, milis sahəsinin və kəndin adı

Təsərrüfatların sayı

Əhalinin sayı

 


İrəvan qəzası

I milis sahəsi

 

 

1.

Damagirməz

70

387

2.

Zar

170

706

3.

Kamal

100

625

4.

Küzəcik

24

119

5.

Məngüs

90

426

6.

Oxçavert

115

493

7.

Tutiyə

40

208

8.

Kərpicli

32

188

9.

Tatar-Koxtu

20

79

10.

Əliqırıx

37

202

 

II milis sahəsi

 

 

11.

Ağhamzalı

143

843

12.

Cəbəcili

63

355

13.

Xarratlı

62

496

14.

Uluxanlı

500

3173

15.

Qaradağlı

62

496

16.

Sarcalar

64

638

17.

Reyhanlı

56

442

18.

Həbilkəndi

34

256

 

III milis sahəsi

 

 

19.

Sabınçı

35

202

20.

Qəmərli

151

870

21.

Torpaqqala

56

415

22.

Qaraqoyunlu

67

432

23.

Düyün

92

432

24.

Buzovand

28

96

25.

Qarahamzalı

160

815

26.

Alpava

28

206

27.

Doqquz

36

210

28.

İpəkli

37

185

29.

Ağbaş

19

132

30.

Novruzlu

16

231

31.

Yamancalı

107

763

 

IV milis sahəsi

 

 

32.

Sədərək

500

4117

 

Cəmi qəza üzrə

3015

19005

 

 
Sürməli qəzası

 

 

 

I milis sahəsi

 

 

33.

Əligöyçək

69

467

34.

Yuxarı Bəndəmurad

13

107

35.

Aşağı Bəndəmurad

12

232

36.

Kündə

16

249

37.

Daşlıca

17

171

38.

Asma

35

147

39.

Qaragüney

53

637

40.

Göyçək

18

336

41.

Qızıl Qala

18

109

42.

Qarahasar

24

266

43.

Siçanlı

18

109

44.

Arxacı

193

2021

45.

İydir Mava

262

1672

46.

Mələkli

361

2100

47.

Sultanabad

26

190

48.

Ağaməhəmməd

130

620

49.

Ağaverdi

42

206

50.

Ərəbkirli

83

344

51.

Qasımcan

80

363

52.

Quzukənd

46

236

53.

Qazançı

121

583

54.

Kiti

165

751

55.

Güllük

101

760

56.

Oba

120

720

57.

Sarıçoban

63

338

58.

Yuxarı Çarıxçı

42

222

59.

Aşağı Çarıxçı

15

144

60.

Yaycı

226

1500

61.

Amarət

40

254

62.

Xaraba Əlican

145

832

63.

Hüseynkəndi

79

550

64.

Zülfüqar

82

515

65.

Qızıl Zakir

49

299

66.

Qazı Qışlağı

90

406

67.

Mürşüdəli Qışlağı

6

41

68.

Nəcəfəli

11

127

 

II milis sahəsi

 

 

69.

Həsənxan

110

618

70.

Göyçəli

80

600

71.

Cənnətabad

240

2090

72.

Dizə

300

1823

73.

Qaraqoyunlu

28

139

74.

Kirəcbağ

35

250

75.

Oğuzlu

20

123

76.

Səfərqulu

28

197

77.

Toxanşahlı Bayat

63

658

78.

Toxanşahlı Qacar

178

1076

79.

Xaraba Əlican

42

239

80.

Şirəçi

70

575

 

III milis sahəsi

 

 

81.

İncə

120

887

82.

Sürməli

80

790

83.

Pirli

92

870

84.

Osmangöy

20

115

85.

Söyüdlü

50

219

86.

Yuxarı Qatırlı

46

528

87.

Cüvənli

25

226

88.

Turabi

70

337

89.

Mirzəxan

21

208

90.

Suki

39

356

91.

Pirsax

56

523

92.

Əkərək

72

658

93.

Qamışlı

35

630

94.

Aşağı Qatırlı

21

267

95.

Çinçavad

12

202

96.

Kahin

35

529

97.

Ağdaş

46

210

98.

Ağabəy

27

251

99.

Dəmirçixan

83

812

100.

Qaracaviran

53

779

101.

Yağlı

31

588

102.

Əlikosa

50

750

103.

Siçanlı

50

673

104.

Daşlıca

47

420

105.

Quru Ağac

40

426

106.

Muça

100

879

107.

Ərgov

93

843

 

Cəmi qəza üzrə

5493

41347

 


Eçmiədzin qəzası

I milis sahəsi

 

 

108.

Molla Dursun

35

320

109.

Hacılar

29

248

110.

Girampa

26

130

111.

Ayarlı

70

353

112.

Ağca Qala

72

420

113.

Aramlı

30

162

114.

Zeyvə

108

622

115.

Kolanlı

159

768

116.

Qarğabazar

129

688

117.

Səfiabad

29

243

118.

Gözlü Qəmərli

89

411

119.

Qaraqoyunlu

74

472

120.

Ayranlı

39

370

121.

Batrınc

75

526

122.

İkinci Ayranlı

35

215

123.

Tossuz

83

420

124.

Çobankərə

388

2417

 

II milis sahəsi

 

 

125.

Kiçik kənd

32

370

126.

Persi

42

323

127.

Təkiyə

145

725

128.

Parpı

173

1006

129.

Haxıs

74

35

130.

Zeynalbulağı

45

295

131.

Gödəkli

24

242

132.

Üşü

190

1380

133.

Nəziravan

68

553

134.

Ayğırsaq

25

209

135.

Qoşabulaq

18

211

136.

Göytül

27

208

137.

Qaraceyran

65

395

138.

Kürdəli

27

135

139.

Hamamlı

82

208

140.

Tülnəbi

52

379

141.

Əkərək

99

629

142.

Ərgov

70

280

 

III milis sahəsi

 

 

143.

Yuxarı Qarxın

213

1153

144.

Aşağı Qarxın

120

625

145.

Şorkənd

62

408

146.

Türkmənli

54

510

147.

Molla Bədəl

52

335

148.

Ağcaarx

110

720

149.

Kərim arxı

353

1700

 

Armudlu

42

309

151.

İydəli

143

880

152.

Canfəda

218

1318

153.

Yuxarı Qulubəyli

42

286

154.

Aşağı Qulubəyli

40

518

155.

Saatlı

43

247

156.

Qamışlı

24

247

157.

Meteqala

19

364

158.

Qatırabad

30

195

159.

Rəncbər

66

226

160.

Peziki

32

264

161.

Xocayar

27

236

 

Iv milis sahəsi

 

 

162.

Pirtikan

64

496

163.

Pirmələk

82

261

164.

Şeyx Hacı

38

410

165.

Karvansaray

85

210

166.

Əşnək

145

677

167.

Aralıx

62

358

168.

Quldərviş

48

357

169.

Talın

59

430

170.

Mehriban

140

533

171.

İrind

45

239

172.

Yuxarı Qarğaqovmaz

70

384

173.

Aşağı Qarğaqovmaz

42

253

174.

Aşağı Ağacaqala

115

315

175.

Sabunçu

32

165

176.

Ahaqçı

44

327

177.

Yuxarı Qalaqut

18

50

178.

Aşağı Qalaqut

17

95

179.

Qaraqala

18

108

180.

Qəzbin

21

100

181.

Susuz

18

90

182.

Knık

19

91

183.

Mustafato

60

289

184.

Bozbur (kürd)

32

165

185.

Aylanlı

100

300

186.

Seyranqışlağı

15

83

187.

İlanqışlaq

12

58

188.

Ucan

90

300

189.

Bayramlı

12

82

190.

Qədim Bəşir (kürd)

32

165

191.

Yuxarı Ağcaqala

100

308

 

Cəmi qəza üzrə

5979

35784

 


Novo-Bayazid qəzası

I milis sahəsi

 

 

192.

Ərzəkənd

80

593

 

II milis sahəsi

 

 

193.

Ağzıbir

116

755

194.

Bığlı

112

658

195.

Ağtala

62

424

196.

Əyrivəng

96

706

197.

Hacı Muğan

130

1034

198.

Rəhmankənd

72

779

 

Cəmi qəza üzrə

668

4649

 

Cəmi quberniya üzrə

15 155

100 626