1919-cu ilin son iki ayında ermənilərin İrəvan quberniyasında darmadağın etdikləri müsəlman kəndlərinin siyahısı

I. Eçmiədzin qəzasında

 1. Hacılar
 2. Molla Dursun
 3. Törə
 4. Qaraqoyunlu
 5. Ağcaqala
 6. Kolanlı
 7. Qəmərli
 8. Ayarlı
 9. Batrınc
 10. Ucan
 11. Kəvi
 12. Avan
 13. Qaracalar
 14. Maxta
 15. Dian
 16. Talış Əkərək
 17. Bağçacıq
 18. Karvansara
 19. Yaşıl
 20. Yuxarı Ağcaqala
 21. Aşağı Ağcaqala
 22. Yuxarı Qarğaqovmaz
 23. Aşağı Qarğaqovmaz
 24. Əşnək
 25. Mehriban
 26. Şeyx Hacı
 27. İrind
 28. Talın
 29. Pirmələk
 30. Pirtikan
 31. Ahaqçı
 32. Aralıq
 33. Quldərviş
 34. Göytül
 35. Ərgov
 36. Qoşabulaq
 37. Gödəkli
 38. Ayğırsaq
 39. Üşü
 40. Kiçikkənd
 41. Nəziravan
 42. Persi
 43. Təkiyə
 44. Parpı
 45. Zeynalbulağı
 46. Zeyvə
 47. Birinci Qulubəy
 48. İkinci Qulubəy
 49. Ağcaarx
 50. Kərimarxı
 51. Canfəda
 52. İydəli
 53. Armudlu
 54. Molla Bədəl
 55. Buzovand
 56. Türkmənli
 57. Kolanlı
 58. Səfiabad
 59. Qəmərli
 60. Qarğabazar
 61. Yuxarı Qarxın
 62. Aşağı Qarxın


II Sürməli qəzasında

 1. Yaycı
 2. Oba
 3. Güllük
 4. Ağməhəmməd
 5. Qasımcan
 6. Ərəbkirli
 7. Quzukənd
 8. Sarıçoban
 9. Ağaverdi
 10. Sürməli
 11. Qazançı
 12. Nəcəfəli
 13. Amarat
 14. Mələkli
 15. İydir Mava
 16. Sultanabad
 17. Birinci Arxacı
 18. İkinci Arxacı
 19. Üçüncü Arxacı
 20. Qaraqoyunlu
 21. Zülfüqar
 22. Hüseynkəndi
 23. Səfər Qulu
 24. Cənnətabad
 25. Aşağı Dizə
 26. Yuxarı Dizə
 27. Həsənxan
 28. Kirəşbağ
 29. Oğuzlu
 30. Qızıl Zakir
 31. Qurbanlı
 32. Dərəkəndi
 33. Pərni
 34. Təpəbaşı


III. İrəvan qəzasında Zəngibasardan başqa bütün kəndlər (yəni 32 kənd).

ARDA, f.894, siy. 10, iş 80, v. 30-31