Quba qəzasında ermənilər tərəfindən qarət edilən və dağıdılan kəndlərin siyahısı
(1918-ci il)

 1. Dəvəçi
 2. Səədan
 3. Çarxana
 4. Dərə Zarat
 5. Zağlıcan (Sağolcan)
 6. Əlixanlı
 7. Eynibulaq
 8. Ərəb Alməmməd
 9. Ağasıbəyli
 10. Kolanı
 11. Ərəb-Xamiyə
 12. Tuqay
 13. Nardərə
 14. Siyəzən
 15. .Rəhimli
 16. Surra
 17. Qulamlar
 18. Buduq
 19. Xəlillər
 20. Qaraqaşlı
 21. Aşağı Quşçu
 22. Sarvan
 23. Əmirxanlı
 24. Tura
 25. Aygün
 26. Cey
 27. Kibla-Qraz
 28. Qaraqurtlu
 29. Qaraçı
 30. Naracan
 31. Xudat
 32. Aşağı Buduq
 33. Xaçmaz stansiyası
 34. Köhnə Xaçmaz
 35. Yeni Xaçmaz
 36. Mürşüdoba
 37. Əzizlər
 38. Qaragilli
 39. Nabur
 40. Xaspoladoba
 41. Bibişi
 42. Babaşlı
 43. Aşəli
 44. Mehralı
 45. Böyük Qışlaq
 46. Canafur-Qışlağı
 47. Çarxı
 48. Xırda Oymaq
 49. Qaraçaylı
 50. Lanlukoba
 51. Küləş Qışlağı
 52. Yusif Qışlağı
 53. Qabuqırağı
 54. Mürsəlli Qışlağı
 55. Xızır Fəriz
 56. Yergüc
 57. Qululu (Hülövlü)
 58. Həsən Əfəndi
 59. Ərəb
 60. Ərəb Sofu
 61. Qarabağlı
 62. Çaxmaxlı
 63. Ciğatay (Xaçmaz)
 64. İlxıçı
 65. Avaran
 66. Xural
 67. Çiləkir
 68. II Həzrə
 69. Əcəxür
 70. Zubul
 71. Dustair
 72. Oxur
 73. Böyük Mruq
 74. Hican
 75. Qusar
 76. İmamqulu
 77. Yuxarı Zuxur
 78. Hasanqala
 79. Urva
 80. Aşağıəlik
 81. Aşağı Ləki-xel
 82. Köhnə Xudat
 83. Əvəcüğ
 84. Zeyxur
 85. Quzuqışlaq
 86. Gədəzeyxur
 87. Yasab
 88. Nügədi
 89. Amsar
 90. Əski-İqrıc
 91. Daşdı-Yataq
 92. Təkyə
 93. Qımılqışlağı
 94. Əlibəy qışlağı
 95. İqrıx
 96. Anıx (Əniq)
 97. Aşağı Xuç
 98. Alpan
 99. Digah
 100. Elzi k
 101. Mirzə Məmməd kəndi
 102. Üçkən
 103. Gilabi
 104. Çiçi
 105. Söhüb
 106. Hacıqaib
 107. Zərqova
 108. Afurca

ARDA, fond 1061, siyahı 1, iş 95, vərəq 5-8.