Şamaxı qəzasında ermənilər tərəfindən dağıdılmış kəndlərin siyahısı
(1918-ci il)

Qəbiristan nahiyəsi

 1. Mərəzə
 2. Şıxlar
 3. Çuxanlı
 4. Sündü
 5. Mirzəyandigah
 6. Nabur
 7. Təklə-Hacı Məmməd Hüseyn
 8. Yekəxana-Talib
 9. Qurbançı
 10. Ərəbşahverdi
 11. Ərəbşalbaş
 12. Cəmcəmli
 13. Sıxzahırlı
 14. Qaracüzlü
 15. Təsi
 16. Təkləmirzəbaba
 17. Bəklə
 18. Çəyirli
 19. Ərəbqədim

Mədrəsə nahiyəsi

 1. Quşçu
 2. Çaylı
 3. Avirikənd
 4. Muğanlı
 5. Murta
 6. Talış-Muğan-Nuru
 7. Şərədil
 8. Qaravəli-Vahid bəy
 9. Adnalı
 10. Kurdamiç
 11. Qonaqkənd
 12. Həmyəli
 13. Cabanı
 14. Çaylı-Baxışbəy
 15. Malgalı
 16. Yuxarı Çağan
 17. Məlcək
 18. Hanıslı
 19. Ağabəyli
 20. Axtaçı
 21. Bico
 22. Alpaut
 23. Osmanbəyli
 24. Ləngəviz
 25. Kaşad
 26. Keştimar
 27. Çarxan
 28. Nüyədi
 29. Boyat
 30. Dədəgünəş
 31. Aşağı Çağan
 32. Əngəxaran
 33. Begalı
 34. Cavanşir
 35. Ağsu
 36. Şah-Mazid
 37. Çapanı
 38. Borbor-Navahi
 39. Bağırlı
 40. Ovçulu
 41. Poylyar

Qoşun nahiyəsi

 1. Birinci Nügədi
 2. Nuran
 3. Zeyla
 4. Pur Qara-Çuxa
 5. Suraxanı
 6. Kiçatan
 7. Koleybugut
 8. Şabian
 9. Maçahi
 10. Tağlabiyan
 11. Kelerarac
 12. Koyurdivan
 13. Pir Əbdül-Qasım
 14. Bizlyan
 15. Müdji
 16. Gaciman
 17. Dilman
 18. Kelva (Nevla)
 19. Hatman
 20. Hosa-dara
 21. Sulut
 22. Tircan
 23. Talış-Nuri
 24. Hon-kend
 25. Sardagar
 26. Zargava

ARDA, fond 970, siyahı 1, iş 50, vərəq