Zəngəzur qəzasında dağıdılmış kəndlərin siyahısı
(1918-1919-cu illər)

 1. Ağüdü
 2. Dərrabbas
 3. Dulus
 4. Qurdlar (Kürdlər)
 5. Şəki
 6. Urud
 7. Vağüdü
 8. İrmis
 9. Baharlı
 10. Qızılcıq
 11. Dərəkənd
 12. Qarakilsə
 13. Məlikli (Mülüklü)
 14. Dortnı (Dornı)
 15. Dəvruz
 16. Qaradığa
 17. Oxtar
 18. Çobanlı
 19. Qarayulu
 20. Çullu
 21. Şabadin
 22. Almalıx
 23. Çanaxçı
 24. Cıbıllı
 25. Ağkənd
 26. Turabxanlı
 27. Qulud
 28. Bekdaş
 29. İncəvar
 30. Siznək
 31. Qaraçimən
 32. Qatar
 33. Seyidlər
 34. Xələc
 35. Daşnov
 36. Baydaq
 37. Noraşenik
 38. Cicimli
 39. Qyaqyalı
 40. Qomarat
 41. Dərzili
 42. Qazançı
 43. Şayıflı
 44. Tağamir
 45. Tey
 46. Atqız
 47. Şarikan
 48. Dolutlu
 49. Avqanlı
 50. Tanzaver
 51. Maj
 52. 1-ci Xocahan
 53. Yelməzli
 54. Buğakar
 55. Mülk
 56. Bənəvşəpuş
 57. I Vartanizor
 58. II Vartanizor
 59. Lehvaz
 60. Əldərə
 61. Mərzigit
 62. Tuğut
 63. Puşanlı
 64. Razidərə
 65. Məmməd İsmayıl
 66. Guman-Dadanlı
 67. Tatarkənd
 68. Kollu Qışlaq
 69. Zamlar
 70. Əsgərlər
 71. Qaragöl
 72. Çuxur-Yurd
 73. Nəcəflər
 74. Qarakəlli
 75. Şayıflı
 76. I Qaqelu
 77. II Qaqelu
 78. Burunlu
 79. Bürcəlilər
 80. Günqışlaq
 81. Canbar
 82. Xırdakişilər
 83. Tuafşalı
 84. Şirikan
 85. Qazançı
 86. Qaralar
 87. Gomaran
 88. Xotanan
 89. Oxtarlı
 90. Xudayarlı
 91. Şəkərli
 92. Qılıclı
 93. Tarnalı
 94. Nüvədi
 95. Tuqun
 96. Baharlı
 97. Sanalı
 98. Səfiyurd
 99. Kürqulu
 100. Çataris
 101. Pirveysli
 102. Məşədi İsmayıllar
 103. Burcalar-Dəzili
 104. Subuklu
 105. Mazmazak
 106. Qazıqurdalı
 107. Fərəcan
 108. Suarası
 109. Bayramuşağı
 110. Köhnəkənd
 111. Qışlaq
 112. Zabux
 113. Baylandur
 114. Bağırbəyli
 115. Keravis Abdallar

ARDA, Fond 970, siyahı 10, iş 161, vərəq 1-9.